Talouden ja toiminnan seuranta

Talousarvion toteutumisen seurannan tavoitteena on antaa kaupunginvaltuustolle ja muille päättäjille riittävä tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta sekä vuoden lopun ennusteesta. Talouden ja toiminnan seurantaraportti laaditaan kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja elokuun lopun toteutuneen tilanteen perusteella.

Talouden seurantaraporttien lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan toteumatiedot kuukausittain.  Konserniyhtiöiden seurantaraportti laaditaan neljännesvuosittain.

Kuukausiraportointi

Kuukausiraportti 7/2020

Kuukausiraportti 5/2020

Kuukausiraportti 03/2020

Kuukausiraportti  11/2019

Kuukausiraportti 10/2019

Kuukausiraportti 9/2019

Kuukausiraportti 7/2019

Kuukausiraportti 5/2019

Kuukausiraportti 3/2019

Kuukausiraportti 2/2019

Kuukausiraportti 11/2018

Kuukausiraportti 10/2018

Kuukausiraportti 9/2018

Kuukausiraportti 7/2018

Seurantaraportit

Seurantaraportti 2/2020

Seurantaraportti 1/2020 (huhtikuu)

Seurantaraportti 2/2019 (elokuu)

Seurantaraportti 1/2019 (huhtikuu)

Seurantaraportti 2/2018 (elokuu)

Seurantaraportti 1/2018 (huhtikuu)

Seurantaraportti 2/2017 (elokuu)

Seurantaraportti 1/2017 (huhtikuu)