Talouden ja toiminnan seuranta

Talousarvion toteutumisen seurannan tavoitteena on antaa kaupunginvaltuustolle ja muille päättäjille riittävä tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta sekä vuoden lopun ennusteesta. Talouden ja toiminnan seurantaraportti laaditaan kaksi kertaa vuodessa huhtikuun ja elokuun lopun toteutuneen tilanteen perusteella.

Talouden seurantaraporttien lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan toteumatiedot kuukausittain.  Konserniyhtiöiden seurantaraportti laaditaan neljännesvuosittain.

Kuukausiraportointi

Kuukausiraportti 11/2019

Kuukausiraportti 9/2019

Kuukausiraportti 7/2019

Kuukausiraportti 5/2019

Kuukausiraportti 3/2019

Kuukausiraportti 02/2019

Kuukausiraportti 11/2018

Kuukausiraportti 10/2018

Kuukausiraportti 9/2018

Kuukausiraportti 7/2018

BI-kuukausiraportti

Käyttö- ja lukuohjeet

Seurantaraportit

Seurantaraportti 2/2019 (elokuu)

Seurantaraportti 1/2019 (huhtikuu)

Seurantaraportti 2/2018 (elokuu)

Seurantaraportti 1/2018 (huhtikuu)

Seurantaraportti 2/2017 (elokuu)

Seurantaraportti 1/2017 (huhtikuu)

Seurantaraportti 2/2016 (elokuu) 

Seurantaraportti 1/2016 (huhtikuu)