Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain seuraavan kalenteri­vuoden talousarvion sekä taloussuunnitelman kolmelle tai useammalle vuodelle. Talousarviossa vahvistetaan kaupungin ja konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet sekä määrärahat, joilla tuotetaan kaupunkilaisten peruspalvelut, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut, opetuspalvelut ja kuntatekniikan palvelut.

Kestävän talouden ohjelma 2020-2026

Kaupungin talous on ajautumassa selvään ja syvään taloudelliseen kriisiin kevään 2020 aikana. Koronavirusepidemia vaikuttaa voimakkaasti kaupungin tuloihin ja menoihin, erityisesti vuosien 2020 ja 2021 aikana. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden käydä keskustelua, miten kaupungin toimintaa kehitetään ja mitä erityisesti priorisoidaan.

Kestävän talouden ohjelma 2020-2026

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021–2023

Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2020 kaupungin talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023. Porvoon talous pysyy lähes tasapainossa valtion koronatukien ja poikkeuksellisen korkean yhteisöverotuoton vuoksi.

Porvoon kaupungin talous on kuitenkin heikkenemässä vuonna 2021 ja toimintamenot kasvavat noin 1,3 prosenttia edellisvuodesta. Talousarvion mukaan kaupungin vuosikate on noin 20 miljoonaa euroa ja tulos on noin 4 miljoonaa euroa alijäämäinen. 

Talousarvio 2021

Lue lisää talousarviosta

Aikaisempien vuosien talousarviot ja taloussuunnitelmat

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Talousarvio 2018

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Kuinka talousarvio syntyy? 

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokehyksen keväällä. Tämän jälkeen kaupungin toimialat ja lautakunnat valmistelevat omat käyttötalous- ja investointiesityksensä. Kaupunginjohtaja julkistaa talousarvioesityksensä lokakuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota lokakuussa, ja valtuusto vahvistaa marraskuussa talousarvion, taloussuunnitelman sekä tulovero- ja kiinteistöveroprosentit.