Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavaksi kalenteri­vuodeksi talousarvion. Talousarvion hyväk­­symisen yhtey­dessä valtuusto hyväksyy myös talous­suunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuode­ksi. Talousarviovuosi on talous­suunn­ite­lman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin ja konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet sekä määrärahat, joilla tuotetaan kaupunkilaisille peruspalvelut mm. sosiaali- ja terveyspalvelut, opetuspalvelut ja kuntatekniikan palvelut. Talousarviolla turvataan edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen ja osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Talousarvio ja -suunnitelma toteuttaa kaupungin strategiaa. Suunnitteluprosessi käynnistyy vuoden alussa talousarviokehyksen valmistelulla. Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokehyksen keväällä, jonka jälkeen kaupungin toimialat ja lautakunnat valmistelevat omat käyttötalous- ja investointiesityksensä. Kaupunginjohtaja julkistaa talousarvioesityksensä lokakuussa. Tämän jälkeen kaupunginhallitus käsittelee talousarviota ja taloussuunnitelmaa ja päättää omasta esityksestään kaupunginvaltuustolle. Valtuusto käsittelee talousarviota marraskuussa, vahvistaa talousarvion ja taloussuunnitelman sekä vahvistaa tulovero- ja kiinteistöveroprosentit.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2019-2021

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Liitteet

Liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat

Porvoon vesi

Porvoon tilapalvelut

Kuninkaantien työterveys

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2018-2020

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Liitteet:

Liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat:

Kuninkaantien työterveys

Porvoon tilapalvelut

Porvoon vesi

Talousarviot ja taloussuunnitelmat

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015