Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain seuraavan kalenteri­vuoden talousarvion sekä taloussuunnitelman kolmelle tai useammalle vuodelle. Talousarviossa vahvistetaan kaupungin ja konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet sekä määrärahat, joilla tuotetaan kaupunkilaisten peruspalvelut, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut, opetuspalvelut ja kuntatekniikan palvelut.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020–2022

Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2019 kaupungin talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022. Kaupungin lähtökohdat talousarviovuoteen ovat hyvät, koska talous on tasapainossa, väestö kasvaa, asuntoja rakennetaan ja yhteisverokertymä on korkealla.

Porvoon kaupungin talous on kuitenkin heikkenemässä vuonna 2020, kun toimintamenot kasvavat voimakkaasti, noin 4,3 prosenttia edellisvuodesta. Talousarvion mukaan kaupungin vuosikate on noin 24 miljoonaa euroa ja tulos on 1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. 

Lue lisää talousarviosta

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022

Aikaisempien vuosien talousarviot ja taloussuunnitelmat

Talousarvio 2019

Talousarvio 2018

Talousarvio 2017

Talousarvio 2016

Talousarvio 2015

Kuinka talousarvio syntyy? 

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviokehyksen keväällä. Tämän jälkeen kaupungin toimialat ja lautakunnat valmistelevat omat käyttötalous- ja investointiesityksensä. Kaupunginjohtaja julkistaa talousarvioesityksensä lokakuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota lokakuussa, ja valtuusto vahvistaa marraskuussa talousarvion, taloussuunnitelman sekä tulovero- ja kiinteistöveroprosentit.