Tarkastuslautakunta

Kaupungin talouden ja hallinnon valvonta on järjestetty niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus, toteuttamis- ja valvontavastuu on kaupunginjohtajalla. Porvoon kaupungin hallintosäännössä on määräykset sisäisestä valvonnasta.

Porvoon tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan kokoukset eivät ole julkisia.

Vastuullisella tilintarkastajalla on lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Vastuullisella tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.