Siirry sisältöön

Ajankohtaista koulu- ja päiväkotirakennuksista

Porvoon kaupunki on viime vuosien aikana panostanut yli 120 miljoonaa euroa terveisiin ja oppimista tukeviin koulu- ja päiväkotirakennuksiin.

Porvoon kaupunki on viime vuosien aikana panostanut yli 120 miljoonaa euroa terveisiin ja oppimista tukeviin koulu- ja päiväkotirakennuksiin.

– Porvoon päätös uudistaa suuri määrä kouluja ja päiväkoteja kerralla on ollut merkittävä. Valtava määrä opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta on muutamassa vuodessa siirtynyt väistötilojen kautta uusiin tai korjattuihin tiloihin. Jatkossa investointitahti on luonnollisesti maltillisempaa ja rakennusten jatkuva ylläpito nousee keskiöön, toimitilajohtaja Mikko Silvast kertoo.

Sekä uudisrakennuksissa että vanhojen rakennusten korjauksessa on noudatettu Terve talo -periaatteita.

– Rakennukset ovat pääsääntöisesti tällä hetkellä teknisesti hyvässä kunnossa ja ennakoivalla ylläpito-ohjelmalla ne myös pidetään sellaisina. Jatkamme tiivistä yhteistyötä rakennusten käyttäjien kanssa, jotta voimme reagoida mahdollisiin korjaustarpeisiin ja tila- ja käyttötarkoitusten muutoksiin ajoissa, Silvast jatkaa.

Sivistystoimi on ollut tiiviisti mukana rakennusten suunnittelussa, korjauksissa ja sisäilmatyöskentelyssä.

– Muutama vuosi sitten tilanne oli haastava. Suurilla investoinneilla, yhteistyöllä ja avoimella tiedonkululla ollaan nyt huomattavasti paremmassa tilanteessa, sivistysjohtaja Sari Gustafsson toteaa.

Sisäilmatyö on pitkälti saatu päätökseen

Porvoon koulu- ja päiväkoti-investointiohjelman tavoitteena oli suhteellisen nopealla aikataululla varmistaa terveelliset ja turvalliset tilat varhaiskasvatukselle ja kouluille.

– Sisäilmaryhmätyöskentely, riittävät resurssit ja selvät kriteerit huolellisiin korjauksiin, sekä avoin viestintä ongelmista ja ratkaisuista ovat olleet Porvoon tapa päästä eteenpäin haastavasta tilanteesta, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula toteaa.

Käynnissä olevat rakennushankkeet

Päiväkoti Metsätähden rakennustyöt valmistuvat marraskuussa 2021 ja vuodenvaihteessa päiväkoti pääsee muuttamaan pois väistötiloista Kokonhallin vierestä.

Jokilaakson koulun uudisrakennus valmistuu koulun alkuun elokuussa 2021.

Sannäs skolan uudisrakennus, vanhan osan peruskorjaus ja pihan perusparannus valmistuvat siten, että koulu aloittaa uusissa ja korjatuissa tiloissa vuodenvaihteessa 2021–2022.

Ilolan koulun jäljelle jäävien rakennusten korjaus ja uudisrakennus otetaan käyttöön marraskuussa.

Sisäilmakorjaukset

Hinthaaran sivistyskeskuksessa viimeiset korjaukset ovat valmistuneet esiopetuksen käytössä olleissa tiloissa. Tilat on otettu koulun käyttöön ja kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän toiminta on päättynyt. Liikuntasalirakennus puretaan, ja suunnittelu sen korvaamiseksi on käynnissä.

Kvarnbackens skolan korjaukset valmistuivat viime kesänä. Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä on seurannut tilannetta, ja todennut, että tilanne on hyvä. Sisäilmatyöryhmän toiminta on päättynyt.

Pääskytien koulun sisäilmakorjaukset valmistuvat koulun alkuun mennessä elokuussa 2021. Palaute on ollut myönteistä ja sisäilmatyöryhmä kokoontuu vielä seurantakokoukseen syksyllä. Väistötilat puretaan kesän aikana, auditorion lämmitystä parannetaan kesällä ja ilmanvaihdon uusimisen suunnittelu on käynnissä.

Albert Edelfeltin koulun korjaukset valmistuvat pääsääntöisesti koulun alkuun mennessä elokuussa 2021. Kesän aikana korjataan muun muassa liikuntasali, ruokasali ja aineopetusluokkia. Sisäilmatyöryhmän tietojen mukaan korjauksista on tullut hyvää palautetta. Koulun käytössä olleet väistötilat puretaan kesän aikana, ja alue kehittyy vaiheittain koulu- ja lähiliikuntakäyttöön.

Linnajoen koulun korjaukset valmistuivat vuonna 2019. Sen jälkeen on vielä tehty töitä kotitalousluokkien ilmanvaihdon kanssa, ja tänä kesänä näiden tilojen ilmanvaihto eriytetään vielä kokonaan rakennuksen muusta ilmanvaihdosta. Sisäilmatyöryhmä on seurannut tilannetta ja muilta osin korjaukset ovat valmiit.

Keskuskoulun viimeisimmät korjaukset tehtiin kesällä 2020. Sisäilmatyöryhmä on todennut, että kaikki tutkimuksissa todetut puutteet on korjattu ja tilanne on koulun käyttämien tilojen osalta hyvä. Erityisesti esiopetuksen käytössä olevissa tiloissa on tehty lisätutkimuksia ja koeluontoisesti vaihdettu lattiamateriaaleja. Sisäilmatyöryhmä on todennut, että myös kyseiset tilat ovat teknisesti kunnossa, ja että sisäilmatyöryhmän toiminta päättyy.

Eestinmäen päiväkodin uusimman osan lattiamateriaalit on vaihdettu, ja kokemukset tiloissa ovat myönteiset. Rakennuksen vanhimman osan tilanne on parantunut tiivistyskorjausten jälkeen. Vanhimman osan korjauksen myötä tilojen käyttöä voidaan jatkaa, mutta laajempi korjaus tai muu ratkaisu on ajankohtainen jossain vaiheessa.

Linnankosken lukion kellarikerroksessa kellarin maanvastaisten seinien halkeamien korjaus valmistuu kesän aikana ja niin kutsutun pikkuauditorion ilmanvaihtoa on parannettu.

Peipon koulun sisäilmatyöryhmä on todennut, että korjaukset ovat valmistuneet ja työryhmän toiminta päättyy.

Pihakorjaukset

Kesällä 2021 laajempia pihakorjauksia tehdään Kvarnbackens skolassa, Huhtisen koululla ja Kuutamonpolun päiväkodilla. Linnajoen koulun pihan korjaus ajoittuu kesälle 2022, kuten myös Lyceiparkens skolan pihan korjaus.

Strömborgska skolanin ajo- ja jalankulkujärjestelyt Näsin terveyskeskuksen puolella rakennetaan valmiiksi kesällä 2022 terveyskeskuksen yläparkkipaikan korjauksen yhteydessä.

Suunnittelussa olevat päiväkoti- ja kouluhankkeet

Huhtisen päiväkodin hankesuunnitelmassa vaihtoehtoina ovat peruskorjaus ja laajennus tai uudisrakennus. Hankesuunnitelma valmistuu kesäkuussa ja tulee päätöksentekoon syksyllä. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2022–2023. Lopullinen aikataulu tarkentuu hankeen edetessä. Korjauksen ajaksi päiväkoti muuttaa väistötiloihin Huhtisen koulun pihaan.

Hankesuunnitelma koskien Hinthaaran sivistyskeskuksen liikuntasalin, ruokasalin ja muiden tukitilojen rakentamista sivistyskeskuksen yhteyteen valmistuu kesäkuussa ja tulee päätöksentekoon syksyllä. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2022–2023. Lopullinen aikataulu tarkentuu hankkeen edetessä.

Lisätietoja:

toimitilajohtaja Mikko Silvast, puh. 040 825 1570 tai mikko.silvast@porvoo.fi

sivistysjohtaja Sari Gustafsson, puh. 045 6577 892 tai sari.gustafsson@porvoo.fi

projektipäällikkö, sisäilma-asiat, Pekka Koskimies, puh. 040 489 1865 tai pekka.koskimies@porvoo.fi