Siirry sisältöön

C21 kaupunginjohtajat: Hallituksen tulee teettää puolueeton arviointi sote-uudistuksen vaikutuksista kaupunkien talouteen ja investointikykyyn

Lainsäädännön arviointineuvosto antoi päivitetystä, sote-uudistusta koskevasta hallituksen esityksestä lausuntonsa 9.marraskuuta. Neuvoston näkemyksen mukaan esityksen vaikutusarviointiin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta ja esityksen kokonaisvaikutuksista julkiseen talouteen on vaikea saada selkoa. 

Arviointineuvosto katsoo lausunnossaan, että sote-uudistusta koskevassa esitysluonnoksessa tulisi käsitellä tarkemmin kuntien verotulojen kaventumisen mahdollisia vaikutuksia kuntien investointeihin ja elinkeinopolitiikan edellytyksiin. Arviointineuvosto toteaa, että kuntien verotulojen pienemisen lisäksi kuntien suhteellinen velkaantuminen kasvaa ja käyttötalous puolittuu, millä tulee olemaan vaikutusta niin kuntien varainhankintaan, investointeihin kuin elinkeinopolitiikan edellytyksiin. 

Suomen 21 suurinta kaupunkia ovat toistuvasti pitäneet esillä näitä kysymyksiä. On olemassa suuri riski sille, että sote-uudistus heikentää toteutuessaan kuntien ja kaupunkien elinkeinopolitiikan edellytyksiä, niiden kilpailukykyä sekä mahdollisuuksia investoida kestävään kasvuun. Vaikutukset ulottuvat tätä kautta merkittävästi koko kansantalouteen. 

C21 kaupunginjohtajat edellyttävät, että hallitus teettää lainsäädännön arviointineuvoston lausunnon johdosta puolueettoman ja kattavan arvioinnin sote-uudistuksen vaikutuksista kuntien ja kaupunkien talouteen ja investointikykyyn. Kaupungit ovat valmiita yhteistyöhön arvioinnin toteuttamisessa. Vaikka itsenäisen ja riippumattoman arviointineuvoston lausunto ei sido ministeriöitä, on selvää, että arviointineuvoston painavat havainnot korostavat tarvetta analysoida tarkemmin sitä, millaiset mahdollisuudet kaupungeilla ja kunnilla on selviytyä tehtävistään, veloistaan ja velvoitteistaan sote-uudistuksen toteutuessa.