Siirry sisältöön

Henkilöstöraportti 2019: kaupungin henkilöstön näkökulmasta viime vuosi oli hyvä

Porvoon kaupungin henkilöstölle vuosi 2019 oli keskimäärin hyvä. Keväällä 2019 tehdyn henkilöstökyselyn mukaan työtyytyväisyys oli korkealla. Sairauspoissaolojen määrä laski edellisestä vuodesta, ja taso on alhainen verrattuna muihin kuntiin. Sairauspoissaoloprosentti oli 3,8.

Porvoon kaupungin henkilöstölle vuosi 2019 oli keskimäärin hyvä. Keväällä 2019 tehdyn henkilöstökyselyn mukaan työtyytyväisyys oli korkealla. Sairauspoissaolojen määrä laski edellisestä vuodesta, ja taso on alhainen verrattuna muihin kuntiin. Sairauspoissaoloprosentti oli 3,8.

Kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut, ja palkkakustannukset nousivat vuonna 2019. Vuoden viimeisenä päivänä palvelussuhteita oli 26 enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Sekä vakinaisten että määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on lisääntynyt. Myös käytössä olevat henkilötyövuodet ovat lisääntyneet.

Maksettujen yli- ja lisätöiden määrä kasvoi 17,9 prosenttia.

– Kunnallinen palkkaratkaisu ja henkilöstölisäykset ovat korottaneet palkkojen ja palkkioiden määrää, mutta sen lisäksi myös kaupungin oman palkkajärjestelmän kehittäminen on tuonut mukanaan palkantarkistuksia. Kevään palkkaneuvotteluissa Porvoon kaupunki kohdisti varhaiskasvatuksen palkkoihin paikallisesti neuvoteltavan erän lisäksi vuositasolla noin 670 000 euron ylimääräisen erän, kertoo henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari.

Uusi henkilöstöohjelma hyväksyttiin keväällä 2019, ja sen myötä keskeisimmäksi kehittämistoimeksi nostettiin henkilöstön osaamisen kehittämishanke. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvoinnin parantaminen edellyttävät myös rahallista panostusta. Kaupungin ulkoiset koulutuskustannukset olivat noin 550 000 euroa. Kokonaisuudessaan henkilöstöinvestointeihin käytettiin työterveyshuollon kustannukset mukaan lukien 1 650 000 euroa eli 553 euroa työntekijää kohden.

– Vuosi 2019 oli henkilöstön kannalta melko hyvä, ja siksi tämänhetkinen poikkeustilanne ja talouden nopea heikkeneminen voivat tuntua vaikealta ymmärtää. Porvoossa on perinteisesti pyritty reagoimaan nopeasti, siksi kaupunginhallitus päättikin, että kaupungin taloutta sopeutetaan kuluvana vuonna useilla eri keinoilla. Nyt selvitetään mm. mahdollisuuksia rakenteellisiin menosäästöihin, tulojen lisäyksiin, investointien karsimiseen ja lykkäykseen ja kunnallisveroprosentin nostamiseen, Anu Kalliosaari kuvaa.

– Osana tätä ohjelmaa aloitamme nyt kaupunginhallituksen valtuuttamana neuvottelut myös henkilöstökustannusten säästämiseksi, jotta tästäkin taantumasta selvitään.

Kaupunginhallitus käsittelee henkilöstöraporttia kokouksessaan 6.4.2020. 

Lisätietoja:

henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari
anu.kalliosaari@porvoo.fi
puh. 040 500 8521.