Siirry sisältöön

Huoltajat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen ja kouluihin

Keväällä toteutetut varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden huoltajakyselyt osoittavat, että huoltajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä lastensa varhaiskasvatukseen ja kouluihin.

Keväällä toteutetut varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden huoltajakyselyt osoittavat, että huoltajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä lastensa varhaiskasvatukseen ja kouluihin.

Sivistyslautakunta käsittelee kyselyiden tuloksia kokouksessaan 17. kesäkuuta.

Varhaiskasvatuksen huoltajakyselyn tulokset

Porvoon varhaiskasvatus sai huoltajakyselystä erinomaisen arvosanan 3,54 asteikolla 1–4. Kysely toteutettiin kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa maalis-huhtikuussa. Vastausprosentti 22,1 % oli edellistä kyselyä alhaisempi. Eri vastaajaryhmien välillä ei tuloksissa löytynyt eroja.

Huoltajat olivat erityisen tyytyväisiä varhaiskasvatuksen tiloihin, turvallisuuteen ja ilmapiiriin.

Toiminta nähdään monipuolisena ja lapsen kehitystä ja oppimista tukevana. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa myös korona-ajan toiminta on koettu turvalliseksi. Tiedottaminen ja tuki perheille on ollut riittävää.

Varhaiskasvatus sai myös kehittämistoiveita:

  •  lapsen aloitus varhaiskasvatuksessa ei aina toteudu sovitun prosessin   mukaisesti
  • lapsiryhmän toiminnasta ei kerrota riittävästi
  •  keskustelua oman lapsen kehityksen ja oppimisen etenemisestä kaivataan
  •  tarvetta tilaisuuksille, joissa perheet voisivat kohdata ja tavata toisiaan

– Hyvistä tuloksista huolimatta toiminnassa ja sovittujen käytäntöjen toteuttamisessa on parannettavaa. Paikalliset opetussuunnitelmat ohjaavat toimintaa ja suunnitelmia noudattamalla varmistetaan toiminnan tasainen ja yhtenäinen laatu, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg.

– Toiminnanohjausjärjestelmä Daisy nousi myös kyselyssä esiin. Daisyn käyttöä on opeteltu ja ohjelmaa kehitetty, mutta tulevaisuudessakin tarvitaan vielä opastusta sekä huoltajille että henkilöstölle. Huoltajien päivittäisen kohtaamisen lisäksi Daisyn kautta viestiminen tulee olemaan entistä suuremmassa roolissa, kun Peda.net-sivuista luovutaan Porvoossa, Nyberg jatkaa.

Koulutuspalveluiden huoltajakyselyn tulokset

Porvoon koulut saivat huoltajakyselyssä yleisarvosanan 3,35 asteikolla 1–4. Kysely tehtiin maaliskuussa ja vastausprosentti oli 30.

Vastausten mukaan huoltajat ovat olleet tyytyväisiä toimintaan. Koulua pidetään turvallisena paikkana, jossa lapsi saa tarkoituksenmukaista opetusta. Koulumatkoja pidettiin aiempaa turvallisempana ja huoltajien mielestä koronatilanne on hoidettu kouluissa hyvin.

Kehitettävää on huoltajien mukaan siinä, miten koteihin kerrotaan oppilasarvioinnista. Huoltajat toivoivat myös lisää tietoa siitä, miten voivat tukea lastaan oppimisessa. Kerhotoimintaa toivottiin kehitettävän esimerkiksi siten, että lasten toiveita kuunneltaisiin enemmän.

– Tulokset käsitellään sekä kokonaisuutena, että koulukohtaisesti. Ensi lukuvuoden suunnittelussa otetaan huomioon kehittämistarpeet ja jatketaan onnistuneita toimintatapoja, koulutusjohtajat Jari Kettunen ja Rikard Lindström kertovat.