Siirry sisältöön

Ideat on tehty toteutettaviksi – Porvoo toteuttaa 12 kaupunkilaisten ideaa loppuvuoden aikana

Porvoon ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt. Äänestyksen tuloksena Porvoon kaupunki toteuttaa 12 ideaa loppuvuoden aikana. Ideoiden toteuttamisen kustannusarvio on yhteensä 39 800 euroa.

Gamla stan i Borgå.

Äänestyksessä eniten ääniä sai idea Disko kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Idean toteutus maksaa noin 500 euroa ja se sai 392 ääntä.

Kallein toteutukseen etenevä idea on Ihana Porvoo -kuvauspaikka, kehys. Toteutuksen kustannusarvio on 15 000 euroa ja idea sai 139 ääntä.

Viimeisenä ehdotuksena toteutukseen pääsee idea nimeltä Hengähdystauko, jolla toteutetaan lahopuupölkkyjä ja kivenmurikoita istumapaikoiksi Karjalaiskylän kävelytien varteen noin 1000 eurolla.

Loppuvuoden aikana toteutettavat ideat, niiden kustannusarvio ja äänimäärä:

 • Disko kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille (500 €) 392 ääntä
 • Kaupunginpuiston joulutunnelma (1500 €) 339 ääntä
 • Toimintavälineitä erityisryhmille (3800 €) 252 ääntä
 • Hyvinvoivat porvoolaiset vanhemmat ja pikkulapset (3000 €) 224 ääntä
 • Pulkkamäki Näsiin (5000 €) 216 ääntä
 • Uimapuvun kuivauslaite uimahalliin (5000 €) 189 ääntä
 • Penkki Gammelbackan satamaan (1000 €) 155 ääntä
 • Virkamiesten jalkautuminen (1000 €) 154 ääntä
 • Pistokkaiden vaihto (1000 €) 147 ääntä
 • Ihana Porvoo -kuvauspaikka, kehys (15000 €) 139 ääntä
 • Ulkoshakki Keskuskoulun pihalle (2000 €) 138 ääntä
 • Lahopuupölkkyjä ja kivenmurikoita istumapaikoiksi Karjalaiskylän kävelytien varteen (1000 €) 122 ääntä

Yli tuhat äänestäjää antoi yhteensä noin 4000 ääntä

Osallistuvan budjetoinnin äänestykseen pääsi mukaan 32 ideaa. Ennen karsintaa ideoita oli lähes 400. Äänestyksessä jokainen äänestäjä sai käyttää 40 000 euroa eri hintaisten ideoiden toteuttamiseen. Näin ollen jokainen äänestäjä pystyi antamaan äänensä usealle eri idealle.

– Äänestys on ollut vilkasta ja äänet ovat jakautuneet tasaisesti kaikille ideoille. Eniten ideoita saanut ehdotus sai lähes 400 ääntä ja vähiten ideoita saanut idea sai kuitenkin lähes 40 ääntä, osallisuuskoordinaattori Maija Eklöf kertoo.

– Nyt pääsemme toteuttamaan ison määrän ideoita kaupunkilaisten iloksi. Toteutusten suunnittelu alkaa heti ja toteutus on loppuvuoden aikana. Yksittäisistä toteutuksista kerrotaan kaupungin sosiaalisen median kanavissa tai tiedotteilla, teemme lopuksi vielä koosteen kaikista toteutetuista ideoista ja niiden osoitteista, Eklöf kertoo.

Kaikki prosessin aikana annetut ideat ovat asiantuntijoiden tiedossa, ja ne pidetään mielessä osana kaupunkilaisten toiveita ja mielipiteitä palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osallistuvaa budjetointia kehitetään seuraavaa kertaa varten

Porvoon osallistuvan budjetoinnin kokeilu on viety läpi tiukalla aikataulla alle puolessa vuodessa.

– Haluamme vielä kerran kiittää kaikkia kaupunkilaisia huolellisesta paneutumisesta ideointiin ja äänestykseen. Olemme tämän prosessin kautta saaneet valtavasti ensikäden tietoa siitä, mitä porvoolaiset kaupungiltaan toivovat. Kaupungin puolella kymmenet asiantuntijat ovat myös tehneet ison työn ideoiden arvioinnissa ja koko prosessin kehittämisessä, hallintojohtaja Roope Lenkkeri kertoo.

– Pääsääntöisesti prosessi on onnistunut oikein hyvin. Kehittämistä seuraavaan kertaan jää luonnollisesti, esimerkiksi arvioinnin tasavertaisuudessa sekä ideoiden yhdistelyssä ja muussa käsittelemisessä on vielä pohdittavaa. Ideat pitää tuoda äänestykseen mahdollisimman alkuperäisinä, mutta samaan aikaan niiden toteutuskelpoisuus on pyrittävä varmistamaan ideoiden käsittelyvaiheessa. Myös ideoiden yhdistely jäi ehkä hieman epäselväksi, koska vain pääideaksi valittu eteni äänestykseen ja muut vastaavat ideat näkyvät hylättyinä ideoina.

Seuraava osallistuva budjetointi on suunniteltu käynnistyvän alkuvuoden aikana.