Hoppa till innehåll

Idéer är till för att förverkligas – under slutet av året förverkligar Borgå stad 12 av stadsbornas idéer

Röstningen i Borgå stads första runda av deltagande budgetering är färdig. På basen av röstningsresultaten har förverkligar Borgå stad 12 idéer under slutet av året. Kostnadsberäkningen för idéerna som förverkligas är totalt 39 800 euro.

Gamla stan i Borgå.

Idéen som fick mest röster var Disco för funktionsnedsatta unga och vuxna. Att förverkliga idén kostar cirka 500 euro, och idén fick 392 röster.

Den dyraste idén som förverkligas är Härliga Borgå-fotograferingsplats, fotografiram. Förverkligandet av idén kostar cirka 15 000 euro, och den fick 139 röster.

Den sista idén som förverkligas är idén Andhämtningspaus, där tanken är att placera träkubbar och stenbumlingar som sittplatser vid gångvägen i Karelarbyn. Idéens kostnader uppgår till cirka 1000 euro.

Idéer som förverkligas under slutet av året med kostnadsberäkning och antal röster:

 • Disco för ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (500 €) 392 röster
 • Julstämning i Stadsparken (1500 €) 339 röster
 • Funktionella hjälpmedel för specialgrupper (3800 €) 252 röster
 • Välmående föräldrar och småbarn i Borgå (3000 €) 224 röster
 • En pulkbacke till Näse (5000 €) 216 röster
 • Simdräktstork till simhallen (5000 €) 189 röster
 • En bänk till Gammelbacka hamn (1000 €) 155 röster
 • Mobilisering av tjänstemän (1000 €) 154 röster
 • Utbyte av skott (1000 €) 147 röster
 • Fotograferingsplats Härliga Borgå, ram (15000 €) 139 röster
 • Uteschack på Keskuskoulus gårdsplan (2000 €) 138 röster
 • Sittplatser av murkna stockar och stenblock längs Karelarbyns gångväg (1000 €) 122 röster

Cirka 4000 röster från över tusen invånare

32 idéer tog sig vidare till röstningen för Borgå stads deltagande budgetering. Innan gallringen fanns det nästan 400 idéer att välja mellan. Varje röstare skulle välja hur budgeten på 40 000 euro skulle fördelas mellan idéerna. Det betyder att varje röstare kunde rösta på flera olika idéer.

– Invånarna har röstat aktivt, och rösterna har fördelats jämnt mellan alla idéer. Idéen med flest röster fick nästan 400 medan idéen med minst röster fick nästan 40 röster, berättar delaktighetskoordinator Maija Eklöf.

– Nu kan vi förverkliga en stor del idéer som bringar glädje till invånarna. Planeringen av hur idéerna förverkligas börjar omedelbart, och själva förverkligande sker under slutet av året. Vi informerar om förverkligande av enskilda idéer på stadens sociala medier eller genom pressmeddelanden. Slutligen gör vi också en sammanfattning av idéerna som förverkligats och deras mål, berättar Eklöf.

Sakkunniga är medvetna om alla idéer som kommit in under processen, och invånarnas önskemål och åsikter hålls i åtanke när staden planerar och genomför tjänster.

Den deltagande budgeteringen utvecklas inför följande runda

Försöket med deltagande budgetering har genomförts inom en snäv tidsplan, under ett halvår.

– Vi vill än en gång tacka alla invånare för deras aktiva deltagande i både i idéframställningen och röstandet. Genom processen har vi fått massvis med information om vad borgåbor vill att staden förverkligar. Också tiotals av stadens sakkunniga har arbetat med att utvärdera idéer och utvecklas processen, berättar förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri.

– Processen har i regel funkat väldigt bra. Naturligtvis finns det saker som kan utvecklas inför nästa runda, till exempel mer likvärdig utvärdering och hur idéer kan slås ihop och på andra sätt förädlas. Idéer ska skickas till röstningen med så få justeringar som möjligt, men samtidigt måste vi säkerställa att idéerna kan genomföras redan vid behandlingsstadiet. Och idéernas sammanslagning kan ha blivit lite oklart, eftersom endast den valda huvudsakliga idén gick vidare till röstning, medan de andra motsvarande idéerna visades som förkastade.

Nästa års runda av deltagande budgetering planeras ske i början av året.