Siirry sisältöön

Itäisellä Uudellamaalla ollaan valmiita oppivelvollisuuden laajentumiseen

Oppivelvollisuus laajenee 1.8.2021 voimaan tulevan oppivelvollisuuslain myötä 18 vuoteen.

Oppivelvollisuus laajenee 1.8.2021 voimaan tulevan oppivelvollisuuslain myötä 18 vuoteen.

Syksystä 2021 lähtien toisen asteen koulutus on myös maksuton peruskoulunsa nyt päättäville nuorille. Porvoossa on valmistauduttu oppivelvollisuuden laajentumiseen Porvoon kaupungin ja alueen toisen asteen oppilaitosten yhteistyönä, jossa ovat olleet mukana Porvoon kaupungin lukiot ja yläkoulut, Careeria, Prakticum sekä Borgå folkakademi. Ohjausryhmän loppuraportti käsitellään Porvoon sivistyslautakunnan kokouksessa 27.5.2021.

Toisen asteen oppilaitokset ovat varautuneet hyvin uusien oppivelvollisten tuloon

Opiskelupaikkaa alueen toisen asteen oppilaitoksista kevään 2021 yhteishaussa hakeneet nuoret toivotetaan toisen asteen oppilaitoksissa elokuussa tervetulleiksi. Opiskelun aloitukseen liittyvät valmistelut ovat oppilaitoksissa hyvällä mallilla. Opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet ovat opiskelijalle maksuttomia. Oppivelvollisella on toisella asteella tukenaan kattava ohjaus- ja tukiverkosto. Mahdollisessa opintojen keskeyttämistilanteessa koulutuksen järjestäjä selvittää yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa kanssa mahdollisuudet suorittaa opintoja jossain muussa oppimisympäristössä tai hakeutua muuhun koulutukseen.

– Ohjausryhmä ja sen ala-ryhmän ovat olleet aktiivisesti mukana oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelussa ja valmistautumiseen liittyvät tietokone- ja oppimateriaalihankinnat sekä rekrytoinnit ovat käynnistyneet Porvoossa ja kaiken tulisi olla syksyä ajatellen valmiina, kommentoi ohjausryhmän puheenjohtaja koulutusjohtaja Jari Kettunen.  

– Alueellinen ja monitahoinen verkostotyö on sujunut hyvin, vaikka lakiuudistus tulee voimaan haasteellisessa tilanteessa. Peruskoulunsa päättävät ovat saaneet ajantasaista opinto-ohjausta ja oppilaitokset ovat valmiita ottamaan heidät vastaan kesän jälkeen, sivistysjohtaja Sari Gustafsson sanoo.

TUVA – tutkintokoulutukseen valmentava koulutus täsmentyy syksy 2021 aikana

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutuksen (TUVA) osalta toteutusvaihtoehtoja on useita. TUVA:n järjestämisen vaihtoehdoista sekä suomen että ruotsin kielellä käydään vielä keskustelua ja punnitaan vaihtoehtoja. Ratkaisut täsmentyvät viimeistään syksyn 2021 aikana. TUVA korvaa elokuussa 2022 nykyisen ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja kymppiluokan.

– Tutkintokoulutukseen valmentava koulutuksen (TUVA) osalta keskustelua on jatkettava lähinnä koulutuksen järjestäjän osalta ja selvitettävä eri vaihtoehtoja vielä vuoden 2021 loppuun mennessä, jatkaa koulutusjohtaja Jari Kettunen.

Jatkossa toisen asteen opiskelumateriaalit ja -välineet ovat oppivelvollisille maksuttomia

Uudistuksen myötä peruskoulunsa päättävillä nuorilla on hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Perusopetuksen järjestäjän valvontavastuu päättyy koulutuksen järjestäjän valvontavastuun alkaessa. Oppivelvollisuuden suorittamisen ohjaus- ja valvontavastuu on viime kädessä asuinkunnalla.

Tiedon saannin osalta toisen asteen rehtorin ja opettajan tiedonsaantioikeus muuttuu vastaamaan perusopetuksen tiedonsaantioikeutta.

Laajennetun oppivelvollisuuden opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen, joka kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Koulutuksen järjestäjälle on säädetty uusi velvoite opetuksen edellyttämistä oppimateriaaleista ja työvälineistä, jotka ovat opiskelijalle maksuttomia. Lukiokoulutuksessa maksuttomia ovat oppikirjat ja muut opiskelussa tarvittavat materiaalit sekä opintojen suorittamiseen tarvittava tietokone ja laskin. Ammatillisessa koulutuksessa maksuttomia ovat oppikirjat ja opintojen suorittamiseksi tarvittava tietokone sekä työvälineistä esimerkiksi kokin veitset, kampaajan sakset ja muut pientyökalut, työasut, turvavaatteet, työtakit, suojavaatteet ja työkengät.​