Siirry sisältöön

Jätevesilietteet sekä biojätteet kulkevat nyt biokaasulla

Porvoon, Loviisan, Hyvinkään, Lohjan, Raaseporin ja Hangon vesilaitosten jätevesilietteet sekä jäteyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab:n Itä-Uudenmaan alueelta keräämät biojätteet kuljetetaan lokakuusta alkaen biokaasuautoilla käsittelyyn. Siirryttäessä biokaasun käyttöön kuljetuksissa hiilidioksidipäästöt vähenevät vuositasolla jopa 226 tonnia, mikä vastaa lähes sadan henkilöauton vuosittaisia päästöjä.

Rosk’n Roll sekä yllä lueteltujen kuntien vesilaitokset muodostavat biojätteen ja jätevesilietteen käsittelypalvelun ja kuljetusten osalta hankintarenkaan. Sopimuskumppanina käsittelyssä ja kuljetuksissa toimii Gasum.

”Pyysimme yhdessä vesilaitosten kanssa Gasumilta sopimusjakson optiokautta varten ehdotusta siitä, miten kuljetuksissa voitaisiin siirtyä vähäpäästöisten polttoaineiden hyödyntämiseen. Gasum esitti vastaukseksi biokaasulla kulkevia ajoneuvoja, ja tähän tartuimme hankintarenkaana ilolla”, kertoo Rosk’n Rollin toimitusjohtaja Vesa Heikkonen.

”Olemme Rosk’n Rollissa strategiatasolla linjanneet, että kaikissa jätekuljetuksissamme siirrytään kohti vähäpäästöisempiä toteutuksia. Nyt tehty sopimus on luonteva osa tätä kokonaisuutta. Vielä upeamman asiasta tekee se, että tässä nyt laajemmalla rintamalla vastataan kuntina ilmastonmuutoksen hillintään. Ja onhan ajatuksenakin hieno, että biojätettä kuljetetaan biokaasulla, jota saadaan biojätteestä”, jatkaa Heikkonen.

Käytännössä kuljetuksissa on kyse Rosk’n Rollin Itä-Uudenmaan alueelta keräämien biojätteiden ja hankintarenkaassa mukana olevien vesilaitosten jätevesilietteiden siirtokuljetuksesta käsittelypaikkaan – yhteensä siis noin 30 000 tonnin jätekuljetuksista vuodessa. Biojätteet kerätään Itä-Uudellamaalla ensin Domargårdin jätekeskukseen, josta ne sitten suurina määrinä isommilla ajoneuvoilla kuljetetaan eteenpäin pääsääntöisesti Gasumin Lohjalla sijaitsevalle biokaasulaitokselle. Jätevesilietteet puolestaan kuljetetaan kuntien vesilaitoksilta Gasumin käsittelylaitoksille esimerkiksi Turkuun ja Riihimäelle.

”Jo useamman vuoden toiminut lietteen käsittelyn hankintarengas on oiva yhteistyötapa edistää ympäristöystävällisiä ratkaisuja sen lisäksi, että hankintoja yhdistämällä on saatu muitakin hyötyjä” Porvoon veden toimitusjohtaja Elina Antila kiittelee.

Täysin uusiutuva biokaasu on kustannustehokas ja vähäpäästöinen vaihtoehto yritysten hiilijalanjäljen pienentämiseen. Se vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia ja tuottaa vain murto-osan lähipäästöjä verrattuna perinteisiin polttoaineisiin, mikä parantaa kaupunkien ja seutujen ilmanlaatua.

”On hienoa, että yhä useampi toimija haluaa siirtyä käyttämään ympäristöystävällisiä kaasukäyttöisiä ajoneuvoja. Kaasun käyttö polttoaineena vähentää liikennepäästöjä ja tuottaa samalla yrityksille kilpailuetua. Kestävien toimitusketjujen kysyntä kasvaa ja siihen liittyviin asiakastarpeisiin vastaaminen edistää niin liiketoiminta- kuin kestävyystavoitteitakin”, sanoo Juha-Matti Koskinen, raskaan liikenteen myyntipäällikkö Gasumilta.