Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 4.10.2021

Kaupunkistrategian päivityksen ja kaupungin organisaatiouudistuksen alustava aikataulu ja työsuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä alustavan aikataulun ja työsuunnitelman tiedokseen. Kaupunginhallitus kävi keskustelun strategiatyöstä ja organisaatiouudistuksesta.

Uusi valtuusto aloitti työnsä elokuussa, ja kuntalain mukaan kaupunkistrategia pitää päivittää valtuustokausittain. Strategian päivitys ja organisaatiouudistuksen päälinjaukset on tarkoitus tuoda kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen päivitetään kaupungin hallintosääntö ja strategian mittaristo.

Vaalilautakuntien asettaminen aluevaaleihin 2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. 

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.