Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 7.2.2022

Kaupungin kiinteistöjen salkutus ja toimenpiteet C-salkun kiinteistöille

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Raskaan kaluston myynti ja takaisinvuokraus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Itä-Uudenmaan aluepelastuslaitoksen käyttöomaisuudesta vapautetaan käyttöpääomaa myymällä vuosina 2017–2021 hankittu raskas kalusto rahoitusyhtiölle.

Kalusto myydään 1.5.2022 rahoitusyhtiölle (Nordea) tasearvosta ja leasataan takaisin 24-84 kuukauden leasing-sopimuksella. Pelastustoimen järjestäjällä on sopimuksen mukaan mahdollisuus hankkia kalusto takaisin sopimuskauden jälkeen.

Kaluston käytöstä tehdään samassa yhteydessä leasing-sopimus, joka mahdollistaa kaluston käytön käyttötarkoituksen mukaan pelastustoimessa.

Vanhusneuvoston asettaminen 2022–2023 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita vanhusneuvoston jäsenet vuosille 2022–2023. Kaupunginhallitus valitsi jäsenten keskuudesta neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 • Carl-Johan Numelin (puheenjohtaja), varajäsen Benita Ahlnäs, Borgånejdens Krigsveteraner rf
 • Leena Sorjonen (varapuheenjohtaja), varajäsen Eila Kohonen, Porvoon Eläkkeensaajat ry
 • Lars-Henrik Heinonen, varajäsen Raili Korpiluoma, Porvoon Rintamaveteraanit ry
 • Kirsti Hiltunen, varajäsen Ritva Karvonen, Porvoon eläkeläiset ry
 • Bengt Dahlqvist, varajäsen Börje Fagerstedt, Borgånejdens Svenska Pensionstagare rf
 • Anja Luoma, varajäsen Helena Viljanen, Eläkeliiton Porvoon seudun yhdistys ry
 • Hilkka Knuuttila, varajäsen Risto Mieskonen, Porvoon kansalliset seniorit ry
 • Ros-Mari Aarttila, varajäsen Elisabeth Svaetichin, Borgå svenska pensionärsförening rf
 • Soili Koskelainen, varajäsen Hilkka Piipponen, Porvoon seudun senioriopettajat ry

Vammaisneuvoston asettaminen 2022–2023

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita vammaisneuvoston jäsenet vuosille 2022–2023. Kaupunginhallitus valitsi jäsenten keskuudesta neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 • Johanna Aaltonen (puheenjohtaja), varajäsen Tarja-Tuulikki Turpeinen, Porvoon seudun kehitysvammaisten tuki ry
 • Maija Aatelo (varapuheenjohtaja), Neuro-Porvoo ry, varajäsen Sirkka Sorvali, Porvoon Seudun Diabetesyhdistys ry.
 • Jorma Kiljunen, Uudenmaan AVH-yhdistys ry, varajäsen Seija Koponen, Porvoon Seudun muistiyhdistys ry.
 • Matti Lehesniemi, Suomen Nivelyhdistys ry Porvoon nivelpiiri, varajäsen Hilkka Reinivuo, Porvoon Allergia- ja Astmayhdistys ry.
 • Kirsti Nuotio, varajäsen Birgitte Emeleus, Borgå Reumaförening – Porvoon Reumayhdistys ry
 • Leena Ongley, Porvoon Seudun Kuulo ry, varajäsen Janina Rönning, DUV i östra Nyland
 • Antti Sinisaari, varajäsen Mikko Nieminen, Porvoon Invalidit – Borgå Invalider rf
 • Mari Tammisaari, varajäsen Axel Sundholm, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry ja Svenska Synskadade i Östnyland rf
 • Håkan Westerholm, Borgå Nejdens Döva rf, varajäsen Vesa Kettunen, ei yhdistystä

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.