Siirry sisältöön

Kilpilahden viestintäyhteistyö nostaa esiin kiertotalouskeskittymää

Kilpilahdessa toimivat yritykset, Porvoon kaupunki ja Posintra ovat lähteneet yhdessä kehittämään Kilpilahden alueen viestintää ja markkinointia. Alueen brändiä on yhtenäistetty sekä tapaa kertoa voimakkaasti muuttuvasta alueesta, johon kuuluu sekä teollisuusalue että sen viereen rakentuva uusi yritysalue. Viestintäyhteistyön ensimmäisenä vaiheena on uudistettu Kilpilahti.fi -sivusto.

Kilpilahti

Kilpilahdessa toimivat yritykset, Porvoon kaupunki ja Posintra ovat lähteneet yhdessä kehittämään Kilpilahden alueen viestintää ja markkinointia. Alueen brändiä on yhtenäistetty sekä tapaa kertoa voimakkaasti muuttuvasta alueesta, johon kuuluu sekä teollisuusalue että sen viereen rakentuva uusi yritysalue. Viestintäyhteistyön ensimmäisenä vaiheena on uudistettu Kilpilahti.fi -sivusto.

– Kilpilahti kasvaa ja kehittyy vahvasti bio- ja kiertotalouden keskittymänä ja kansainvälisenä suunnannäyttäjänä, myös perinteisen teollisuusalueen ulkopuolella. Moni mieltää ehkä alueen edelleen pelkästään öljynjalostuksen kautta, vaikka painopiste on siirtymässä vahvasti bio- ja kiertotalouden ja tulevaisuuden ratkaisujen suuntaan, kertoo Nesteen tuotantojohtaja Jori Sahlsten.

Alueen yrityksissä on meneillään kansainvälisestikin merkittäviä kehityshankkeita puhtaan vedyn valmistuksessa, nesteytetyn muovijätteen käytössä ja muoviteollisuuden tuotannon kestävyyden kehittämisessä.

– Kilpilahden alueen yritysten kehitystyö linkittyy tiiviisti Porvoon kaupungin kiertotalouden ja ilmastotyön tavoitteisiin ilmastoviisaista yrityksistä ja asukkaista sekä hiilineutraalista kaupungista vuoteen 2030 mennessä. Alueen kehityksen ja investointien vaikutukset heijastuvat Uudellemaalle ja koko Suomeen, painottaa yhteys- ja viestintäjohtaja Aino-Marja Kontio Porvoon kaupungilta.

Uusi Kilpilahti.fi -sivusto: turvallisuustiedot ja uudet mahdollisuudet

Kilpilahden yritysten yhteinen www.kilpilahti.fi -sivusto on siis uudistettu.

– Kilpilahden yritykset ovat pitkään tehneet viestintäyhteistyötä ja teemme yhdessä myös naapurustoon suunnatun Kilpilahti Info -lehden. Verkkosivuston www.kilpilahti.fi sivuston tärkein tehtävä on edelleen turvallisuusnäkökulma eli sivustolla uutisoidaan mahdolliset häiriötilanteet ja ajankohtaiset asiat. Lisäksi niiden yritysten, jotka käsittelevät tai varastoivat suuria määriä vaarallisia aineita tuottama turvallisuustiedote ja muut vaaratilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan liittyvät faktat löytyvät sivulta, kertoo viestinnän asiantuntija Teija Härkönen Nesteeltä.

– Sivustolta löytyy tämän lisäksi myös tietoa uusista mahdollisuuksista Kilpilahdessa, eli tietoja yritystonteista ja linkkejä työpaikkoihin alueella. Esimerkiksi juuri nyt Kilpilahden yritykset hakevat satoja eri alojen kesätyöntekijöitä, viestinnän asiantuntija Heli Poikonen Borealikselta vinkkaa.

Porvoon kaupungilla on myynnissä useita yritystontteja Kilpilahden yritysalueella, ja niitä pyritään luovuttamaan erityisesti niille yrityksille, jotka toiminnallaan tukevat kiertotalouskeskittymän kasvua Kilpilahden yritysalueella.

– Tonttivarauksia on jo useita. Tarjoamalla yritystontteja kaupunki pystyy mahdollistamaan uusien yritysten sijoittumisen Kilpilahden kiertotalouden ekosysteemiin. Tonttien tarjoaminen on jatkuvaa ja näen, että ekosysteemi on kiinnostava myös globaaleille toimijoille, elinkeinopäällikkö Elina Duréault Porvoon kaupungilta kertoo.

Kilpilahden yritysalue

Kilpilahden yritysalue on Pohjoismaiden merkittävin kiertotalouden keskittymä ja huippuosaajien paikka, jossa viedään kemianteollisuutta yhä kestävämpään ja ilmastoystävällisempään suuntaan. Alueen yritykset kehittävät biotaloutta ja pyrkivät säästämään luonnonvaroja hyödyntämällä jätteitä ja sivuvirtoja arvokkaiksi raaka-aineiksi, ja kierrättämään materiaaleja myös yritysten välillä unohtamatta ihmisten, ympäristön ja toiminnan turvallisuutta.