Hoppa till innehåll

Kommunikationssamarbetet för Sköldvik lyfter fram koncentrationen för cirkulär ekonomi

Företagen i Sköldvik, Borgå stad och Posintra har tillsammans börjat utveckla kommunikationen och marknadsföringen för Sköldvikområdet. Man har förenhetligat områdets varumärke och sättet att berätta om området som är under kraftig förändring och som består av både ett industriområde och ett nytt företagsområde som byggs intill. I det första skedet av kommunikationssamarbetet har webbplatsen Kilpilahti.fi förnyats.

Kilpilahti

– Sköldvik växer och förnyas kraftigt som en koncentration för bioekonomi och cirkulär ekonomi och som en internationell vägvisare, även utanför det traditionella industriområdet. Många tänker kanske fortfarande på området bara i anknytning till oljeraffinering, även om tyngdpunkten starkt håller på att förskjutas i riktning mot bioekonomi, cirkulär ekonomi och framtidens lösningar, berättar Nestes produktionschef Jori Sahlsten.

I företagen i området pågår utvecklingsprojekt som också internationellt sett är betydande. Projekten gäller produktion av rent väte, användning av förvätskat plastavfall och utveckling av hållbarheten i produktionen i plastindustrin.

– Utvecklingsarbetet i företagen i Sköldvik har en nära anknytning till Borgå stads mål för cirkulär ekonomi och klimatarbete som handlar om miljösmarta företag och invånare och en klimatneutral stad senast år 2030. Effekterna av utvecklingen och investeringarna i området återspeglas i Nyland och hela Finland, betonar kommunikationsdirektör Aino-Marja Kontio från Borgå stad.

Den nya webbplatsen Kilpilahti.fi: säkerhetsinformation och nya möjligheter

Den gemensamma webbplatsen för företagen i Sköldvik www.kilpilahti.fi har alltså förnyats.

– Företagen i Sköldvik har redan länge haft ett samarbete inom kommunikation och tillsammans ger vi också ut tidningen Kilpilahti Info som är riktad till grannarna. Det viktigaste syftet med webbplatsen www.kilpilahti.fi är fortfarande säkerheten, på webbplatsen informeras om eventuella störningssituationer och aktuella ärenden. På sidan finns dessutom säkerhetsinformation av de företag som behandlar eller lagrar stora mängder farliga ämnen, samt annan fakta gällande förebyggande och hantering av farliga situationer, berättar kommunikationsexpert Teija Härkönen från Neste.

– På webbplatsen finns också information om nya möjligheter i Sköldvik, såsom information om företagstomter och länkar till arbetsplatser i området. Till exempel söker företagen i Sköldvik just nu hundratals sommararbetare inom olika branscher, tipsar kommunikationsexpert Heli Poikonen från Borealis.

Borgå stad har flera företagstomter till salu på Sköldviks företagsområde, och strävar efter att överlåta dem särskilt till sådana företag som med sin verksamhet främjar en tillväxt för koncentrationen av cirkulär ekonomi i företagsområdet.

– Flera tomter är redan reserverade. Genom att erbjuda företagstomter kan staden möjliggöra att nya företag etablerar sig i ekosystemet för den cirkulära ekonomin i Sköldvik. Tomter erbjuds kontinuerligt och jag ser att ekosystemet är intressant också för globala aktörer, säger näringschef Elina Duréault från Borgå stad.

Sköldviks företagsområde

Sköldviks företagsområde är Nordens mest betydande koncentration för cirkulär ekonomi, en plats för topprofessionella där man för kemiindustrin i en alltmer hållbar och klimatvänlig riktning. Företagen i området utvecklar bioekonomi och strävar efter att spara naturresurser genom att utnyttja avfall och biproduktflöden till värdefulla råvaror, och materialen cirkulerar också mellan företagen. Människors, miljöns och verksamhetens säkerhet är också viktig.