Siirry sisältöön

Porvoo päättää itsenäisesti palkkausjärjestelmästään

Porvoon kaupunki päättää itsenäisesti omista palkkajärjestelmistään eikä pyri vaikuttamaan muiden työnantajien palkkajärjestelmiin. Kunnilla on kuitenkin yhteiset yleissitovat työ- ja virkaehtosopimukset, joten on luonnollista, että palkkajärjestelmät muistuttavat toisiaan eikä palkkatasoissakaan ole huomattavia eroja. 

Kaupungin palkkausjärjestelmien kantavana periaatteena on se, että työn vaativuus vaikuttaa maksettavaan palkkaan kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti. Mitä vaativampi työ sitä korkeampi peruspalkka. Kun tehtävän vaativuus muuttuu, myös palkkaa tarkistetaan vastaavasti. 

Tehtävän vaativuuteen perustuvat palkkausjärjestelmät on neuvoteltu ja laadittu yhdessä ammattijärjestöjen kanssa, ja järjestelmiä myös päivitetään jatkuvasti. Rekrytoinnin yhteydessä palkkausjärjestelmä antaa palkkaavalle lähijohtajalle raamit palkan määrittämiseksi. 

Työn vaativuuden lisäksi hyvin työstään suoriutuvaa työntekijää voidaan palkita henkilökohtaisella lisällä ja pitkän kokemuksen omaaville maksetaan työkokemuslisää. Kertaluontoiseen palkitsemiseen on käytössä myös motivaatiolisä.