Hoppa till innehåll

Borgå beslutar självständigt om sitt lönesystem

Borgå stad beslutar självständigt om sina egna lönesystem och försöker inte påverka andra arbetsgivares lönesystem. Kommunerna har ändå gemensamma allmänt bindande tjänste- och arbetskollektivavtal, så det är naturligt att lönesystemen liknar varandra och att det inte heller finns några betydande skillnader i lönenivåerna.   

Den grundläggande principen för stadens lönesystem är att arbetets svårighetsgrad inverkar på lönen i enlighet med de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen. Ju svårare arbetsuppgifter, desto högre grundlön. Då uppgifternas svårighetsgrad ändras, justeras också lönen på motsvarande sätt.

Lönesystemen som baserar sig på arbetsuppgifternas svårighetsgrad har förhandlats fram och utarbetats tillsammans med fackorganisationerna, och systemen uppdateras också kontinuerligt. I samband med rekrytering sätter lönesystemet ramen åt den anställande chefen för fastställandet av lönen.

Förutom svårighetsgraden påverkas lönen av att en anställd som utför sitt arbete väl kan belönas med ett individuellt tillägg och till anställda med lång arbetserfarenhet betalas arbetserfarenhetstillägg. Staden kan också betala motivationstillägg som är en belöning av engångskaraktär.