Siirry sisältöön
lapset -

Porvoo tekee lapsiystävällistä työtä määrätietoisesti

Monet lasten ja nuorten elämään vaikuttavista ratkaisuista tehdään kunnissa: esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, kunnan lautakunnissa ja valtuustoissa. Porvoo panostaa lapsen oikeuksiin ja lapsiystävällisyyteen merkittävästi osana kaupungin päivittäistä toimintaa.

Aikuisia ja lapsia pöydän ympärillä.

– Porvoo on sitoutunut jatkamaan työstä lapsiperheystävällisyyden eteen. Kaupunki noudattaa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa ja huomio sen osana kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelua. Hyödynnämme suunnittelussa myös Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin linjauksia. Olemme saaneet mallista paljon tukea työhömme, ja mallista saatujen oppien avulla jatkamme tärkeää työtä lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eteen moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti, kertoo sivistysjohtaja Sari Gustafsson.

Mallista tärkeitä tavoitteita esille

Porvoo aloitti lapsiystävällinen kunta -malliin tutustumisen vuonna 2020. Alkukartoituksen kautta nousi esille viisi tärkeää lapsiystävällisyyttä parantavaa tavoitetta. 

Nämä tavoitteet ovat:

  1. Meidän jokaisen tulee tietää ja tunnistaa YK:n määrittelemät lapsen oikeudet.
  2. Lapsen oikeuksista tulee viestittää ja tiedottaa kaikkia kuntalaisia, päättäjistä työntekijöihin, mutta myös varsinkin lapsia ja nuoria itseään.
  3. Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnilla saamme kehitettyä asukaslähtöisempiä palveluja. Porvoossa lapsivaikutusten arviointimalli ja mm. lapsibudjetointi tulevat myös vuonna 2021 julkaistun kansallisen lapsistrategian toimenpideohjelmasta.
  4. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mielekästä tekemistä vapaa-ajalle. Porvoon harrastamisen malli on yksi tämän tavoitteen edistäjistä.
  5. Osallisuuden vahvistaminen, ja varsinkin haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten huomioiminen on ensisijaisen tärkeää.

Uusi strategia huomioi lapset ja nuoret 

Porvoon kaupunkistrategia päivitystä on valmisteltu syksyn ja kevään aikana. Lasten ja nuorten hyvinvointi on noussut esille vahvasti strategiaan liittyvissä keskusteluissa. Koko kaupungin hyvinvointisuunnitelma nostaa esille kolme painopistettä meneillään olevalle valtuustokaudelle. Painopisteet ovat asukkaiden osallisuus ja asukaslähtöinen toiminta, ennaltaehkäisevät ja oikea-aikaiset palvelut ja hyvinvointia tukeva ympäristö.

– Lasten ja nuorten osalta painopisteitä voidaan edistää mm. päätösten lapsivaikutusten arvioinnilla, osallisuuden vahvistamisella, olemassa olevan tiedon vieläkin paremmalla hyödyntämisellä, kuten kouluterveyskyselyillä ja muilla kyselyillä, kiusaamattomuudella, harrastamisen mallilla sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin yhdyspintatyön määrittelemisellä yhdessä tulevan hyvinvointialueen kanssa.  Työ lasten ja nuorten eteen on kattavaa läpi kaupunkiorganisaation toimialojen, ja lisäksi teemme hyvää ja tärkeää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa monissa kohdin, kiteyttää Gustafsson.

– Lapsiystävällistä on ensisijaisesti tapamme ajatella ja tiedostaa lapsen erityisasema, ja esimerkiksi se, että jokaisella lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on erityisasema kehittyvänä, haavoittuvana ja erityistä suojelua tarvitsevana ihmisenä. Meidän jokaisen aikuisen tulee kantaa tästä vastuu, korostaa sivistystoimen kehittämispäällikkö Minna Öhman.