Siirry sisältöön

Porvoon kaupunginvaltuuston päätökset 26.5.2021

Itä-Uudenmaan alueellinen estettömyys- ja saavutettavuusohjelma vuosille 2012–2025

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Itä-Uudenmaan alueellisen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman vuosille 2021–2025.

Itä-Uudenmaan alueellisen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelman visiona on, että Itä-Uudenmaan kunnat tarjoavat asukkailleen mahdollisimman esteettömän elinympäristön ja saavutettavat palvelut.

Tonttien yleiset luovutusehdot ja hinnat

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä tonttien luovutushinnat ja yleiset tontinluovutusehdot noudatettaviksi 1.9.2021 alkaen 31.8.2022 saakka kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Mikäli Toukovuoren rivitalotontteja jaetaan tonttijaolla omakotitonteiksi, noudatetaan näissä AP-asemakaavamerkinnästä huolimatta omakotitonttien luovutushintoja ja luovutusehtoja.

Juha Kittilä esitti, että Hinthaarassa vuodesta 2014 alkaen myynnissä olleiden, osoitteessa Carlanderintie sijaitsevien yhdeksän kiinteähintaisen omakotitalotontin uudeksi hinnaksi asetetaan 20 €/m2 esitetyn 30 €/m2 sijaan. Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Kittilän esityksen äänin 33–18.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan ponnen: ”Valtuustoryhmät ovat neuvotteluissaan 26.5.2021 otsikkoasiasta tuoneet esille huolestumisensa eräiden kylien, mm. Hintahaaran kylän asemakaavatonttien pitkistä myyntiajoista. Se ei ole kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista, koska mm. kallis kunnallistekniikka seisoo käyttämättömänä. Lisäksi väestön kasvutavoitetta näiltä osin ei saavuteta, tai se realisoituu hyvin pitkän ajanjakson kuluessa. Valtuustoryhmät esittävät yksimielisesti, että kaupunginhallitus ja kaupunkikehityslautakunta jatkossa kiinnittävät asiaan huomioita ja, että tonttien hinnoitteluperusteissa otetaan huomioon niiden vaikutus myyntiaikoihin. Ryhmien näkemyksen mukaan on tärkeää, että tontit paitsi sijainniltaan myös hinnaltaan ovat houkuttelevat.”

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.