Siirry sisältöön

Porvoon kaupunki mukana selvittämässä drone-kuljetusten mahdollisuutta Porvoossa

Porvoon kaupunki on osallistunut kehitysyhtiö Posintran tilaamaan selvitykseen, jossa arvioitiin droneilla eli kauko-ohjattavilla lennokeilla suoritettavien rahtikuljetusten potentiaalia Helsingin seudun ja Porvoon välillä sekä Porvoon kaupungin alueella.  

Selvityksen perusteella optimaalisin ratkaisu dronejen mahdollistamaan rahtilogistiikkaan lähitulevaisuudessa olisi Porvoon alueelle sijoitettu pienempi logistiikkakeskittymä, johon Helsingin seudulta saapuva rahti kuljetettaisiin maateitse. Hubista kuljetukset jatkaisivat matkaa kuluttajille droneilla. 

Optimaalisin sijainti logistiikkakeskittymälle Kuninkaanportissa

Sopivia alueita dronejen logistiikkakeskittymäksi eli hubiksi kartoitettiin Porvoon kaupungin alueelta selvitystyössä laaditun arviointikriteeristön sekä kaupungin esiin nostamien mahdollisten sijaintiehdotusten perusteella. 

− Suuremman logistiikkahubin lisäksi kartoitettiin myös pienempien, lähempänä loppuasiakasta sijaitsevien eli niin sanottujen viimeisen kilometrin hubien mahdollisia sijainteja, kertoo kehitysyhtiö Posintran projektipäällikkö Christina Sani.

Optimaalisin logistiikkahubin sijainti Helsingin seudulta suuntautuville drone-kuljetuksille olisi Kuninkaanportin pohjoisosassa. Viimeisen kilometrin hubeille löytyi muutamia eri sijaintivaihtoehtoja. Tällä hetkellä Porvooseen ei kuitenkaan ole suunnitteilla logistiikkahubeja.

− Selvityksen avulla saimme toivottua lisätietoa dronejen tuomista mahdollisuuksista, mutta myös siitä, mitä enenevissä määrin yleistyvät dronet sekä niihin liittyvät palvelut ja muut toimintamallit edellyttävät kaupungilta, toteaa apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

Pääkaupunkiseudulta suuntautuvat kuljetukset eivät ole vielä mahdollisia

Drone-kuljetuksien yleistyminen on riippuvaista markkinoilla olevien dronejen teknisiin ominaisuuksiin ja niiden soveltumiseen kaupalliseen logistiikkatoimintaan. Myös ilmailuun liittyvä lainsäädäntö ja EU-tason sääntelyn tila vaikuttavat olennaisesti droneihin liittyvien logistiikkaratkaisujen yleistymiseen.

− Vielä lähitulevaisuudessa eivät Helsingin seudulta Porvooseen suuntautuvat drone-kuljetukset ole mahdollisia. Tähän vaikuttavat esimerkiksi Porvoon sijainti suhteessa Kilpilahden teollisuusalueeseen ja valtateihin sekä ympäristöystävällisten, sähköä käyttövoimanaan käyttävien dronejen tämänhetkinen soveltumattomuus runkokuljetuksiin, kertoo Sani.

Selvitys tehtiin osana Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa ”Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa” -hanketta. Selvityksen tuotti Sweco Finland Oy ja rahoituksesta vastasi Uudenmaan liitto.