Hoppa till innehåll

Borgå stad är med i att undersöka möjligheten till drönartransporter i Borgå

Borgå stad har deltagit i en undersökning på uppdrag av utvecklingsföretaget Posintra, som utvärderade potentialen för godstransporter med drönare, dvs. fjärrstyrda luftfartyg, mellan Helsingforsregionen och Borgå samt inom stadsregionen i Borgå. 

Baserat på undersökningen skulle den mest optimala lösningen för godslogistik som möjliggörs av drönare inom en snar framtid vara ett mindre logistikcenter i Borgåregionen, dit gods som anländer från Helsingforsregionen skulle transporteras landvägen. Transporterna från centret skulle fortsätta resan med drönare. 

Det mest optimala läget för ett logistikcentrum skulle vara vid Kungsporten

Lämpliga områden för drönarnas logistikcentrum, dvs. navet, kartlades i Borgås stadsregion på basis av de utvärderingskriterier som utarbetats i utredningen och de möjliga placeringsförslagen som tagits upp av staden. 

– Förutom det större logistiknavet kartlades också de möjliga platserna för mindre navpunkter närmare slutkunden, dvs. de så kallade sista kilometernaven, säger Christina Sani, projektledare på utvecklingsföretaget Posintra.

Den mest optimala placeringen för logistiknavet för drönartransporter från Helsingforsregionen skulle vara i norra delen av Kungsporten. Några olika placeringsalternativ hittades för nav inom den sista kilometern. För närvarande planeras dock inga logistiknav i Borgå.

– Utredningen gav oss önskad tilläggsinformation om de möjligheter drönare för med sig, men också om vad de allt vanligare drönarna, relaterade tjänster och övriga verksamhetsmodeller kräver av staden, konstaterar Fredrick von Schoultz, Biträdande stadsdirektör.

Transporter från huvudstadsregionen är ännu inte möjliga

De allt mer vanliga drönartransporterna är beroende av de tekniska egenskaperna hos drönare på marknaden och deras lämplighet för kommersiell logistikverksamhet. Även lagstiftning gällande luftfart och regleringen på EU-nivå har också en betydande inverkan gällande ökad användning av logistiklösningar med drönare.

– Drönartransporter från Helsingforsregionen till Borgå är inte möjliga ännu inom den snara framtiden. Detta påverkas till exempel av Borgås läge i förhållande till industriområdet Sköldvik och riksvägar, liksom den nuvarande olämpligheten av miljövänliga, eldrivna drönare för linjetransport, säger Sani.

Utredningen gjordes som en del av projektet ”Drönarlösningar ska sänka koldioxidutsläppen i Södra Finland”, som finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Utredningen producerades av Sweco Finland Oy och Nylands förbund ansvarade för finansieringen.