Siirry sisältöön

Porvoon kaupunki päättää avustuksista

Elinvoimalautakunta käsittelee kokouksessaan 14.5. päätöstä vuoden 2024 kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustuksista ja kansalaisopiston opistolaiskuntien avustuksista, yhteisöllisyyden avustuksista sekä taitelija-apurahasta. Yhteensä päätösesityksessä jaetaan avustuksia ja apurahaa 870 973 euroa porvoolaisten yhdistys-, seura-, vapaaehtois- ja kulttuuritoimintaan. Kyseiset avustukset ovat olleet haettavissa ePorvoo-palvelun kautta maaliskuussa.

Salibandyottelu.

Liikunnan, kulttuurin ja nuorisopalveluiden avustuksia esitetään jaettavaksi yhteensä 724 673 euroa, kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa tukevia yhteisöllisyyden avustuksia yhteensä 45 000 euroa, taiteen perusopetuksen avustuksia 97 500 euroa ja kansalaisopiston opistolaiskuntien avustuksia 3 800 euroa.

Summat vastaavat kahta poikkeusta lukuun ottamatta kaupungin talousarvioon kirjattuja määrärahoja.
Liikuntapalveluiden koulutusavustusta esitetään myönnettäväksi avustuksen kriteerit täyttävien kokonaiskustannusten verran eli yhteensä 19 673,10 euroa, kun tähän budjetoitu määräraha talousarviossa on 30 000 €. Liikuntapalveluiden koulutusavustusta voidaan myöntää takautuvasti, tositteiden mukaan yhdistysten ohjaajien ja valmentajien koulutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.

Lisäksi avustushakemusten käsittelyn yhteydessä nuorisoavustusten budjetista tehtiin 5 000 euron määrärahan siirto yhteisöllisyyden avustusten budjettiin, sillä näin avustukset saadaan jaettua kyseisten avustusten hakijoille tasavertaisemmin. Osittaisen määrärahan siirron jälkeen myönnettäviin nuorisoavustuksiin oli käytettävissä 48 000 euroa, ja yhteisöllisyyden avustuksiin 45 000 euroa.

Avustusten hakijoita jälleen runsaasti

Yhteensä maaliskuun avustushaussa vastaanotettiin 290 avustushakemusta. Kuuden vuoden tarkastelujaksolla tämä on suurin hakemusten määrä, ja kasvua edellisvuoden hausta oli 34 hakemuksen verran. Haetut avustussummat ylittivät avustuksiin varatut määrärahat reilusti liikuntapalveluiden koulutusavustusta lukuun ottamatta.

Liikuntapalveluihin saapui yhteensä 105 hakemusta. Liikuntapalveluiden avustuksia haettiin yhteensä 1 181 565,54 euroa talousarvion mukaisen määrärahan ollessa 544 000 euroa (koulutus-. vuokra- ja yleisavustus yhteensä).

Haettavissa olleita kulttuuriavustuksia haki yhteensä 91 toimijaa, ja haettu summa oli yhteensä 295 395 euroa. Käytettävissä oleva määräraha kulttuuriavustuksiin ja taiteilija-apurahaan oli yhteensä 143 000 euroa. Vuoden taiteilija-apurahan saajaksi esitetään ilma-akrobaatti Haidi Sadonkorpea. Apurahan suuruus on 3 000 euroa. Hopea-Untracht -säätiön apurahaa ei tänä vuonna poikkeuksellisesti jaeta, sillä säätiön rahastossa ei ole jaettavaa tuottoa.

Nuorisoavustuksia haettiin yhteensä 67 522,20 euroa, ja määrärahaa oli käytössä 48 000 euroa yhteisöllisyyden avustukseen tehdyn 5 000 euron määrärahasiirron jälkeen. Yhteisöllisyyden avustusta haettiin yhteensä 136 119,20 euroa, ja määrärahaa oli käytössä 45 000 euroa nuorisoavustuksista tehdyn osittaisen määrärahasiirron jälkeen.

Kansalaisopiston yhdistysmuotoisia opistolaiskuntia on vain kaksi, joista kumpikin haki toimintaansa avustusta. 3 800 euron avustusmääräraha esitetään jaettavaksi tasan näiden eri kieliryhmiä edustavien toimijoiden kesken.

Myönnettävät avustukset maksetaan kesäkuun aikana hakijan ilmoittamalle tilille.