Siirry sisältöön

Porvoon kirjasto sai hankeavustusta demokratian edistämiseen 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Porvoon kaupunginkirjastolle hankeavustusta 38 000 euroa demokratian edistämistyöhön.  

Aluehallintovirasto on myöntänyt Porvoon kaupunginkirjastolle hankeavustusta 38 000 euroa demokratian edistämistyöhön.  

Kyseessä on eduskunnan myöntämä rahoitus hankkeille, joiden tavoitteena on lisätä kansalaisten ja päättäjien välistä vuoropuhelua, kehittää yleisiä kirjastoja fyysisinä ja virtuaalisina kohtaamispaikkoina sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen demokratiakehitykseen parantamalla kansalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia eri tasojen päätöksenteossa 

Keskustelusarja porvoolaisia puhuttavista aiheista 

 Porvoon hankkeen pääidea on järjestää kirjastossa kaksikielinen keskustelusarja otsikolla ”Porvoossa puhuttaa – Vad babblar Borgå om?”. Keskusteluaiheiden löytämiseksi hyödynnetään olemassa olevaa kansalaisaktiivisuutta sosiaalisessa mediassa.  

 – Eli poimitaan porvoolaisia puhuttavia aiheita ja siirretään keskustelu turvalliselle ja tasavertaiselle keskustelualustalle: kirjastoon, kertoo kirjastopalveluiden päällikkö Malin Hollmén.  
 
Kirjastossa keskustelu käydään kokeneen moderaattorin johdolla. Keskustelupaneeliin kutsutaan aiheesta riippuen sopivia virkamiehiä ja päättäjiä, asiantuntijoita, kolmannen sektorin edustajia tai eri intressejä tai väestöryhmiä edustavia asukkaita.  

– Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen tulee edistää aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa. Kirjastolla on merkittävä rooli demokratian edistämistyössä jo nyt, niin monilukutaitokasvattajana, tiedon tarjoajana kuin myös kaikille avoimena tilana, toteaa Hollmén
 

– Porvoossa olemme järjestäneet myös aikaisemmin keskusteluita ja vaalipaneeleja, mutta tällä avustuksella pystymme panostamaan tähän enemmän ja kokeilemaan innostuisivatko porvoolaiset tulemaan säännöllisesti kirjastoon keskustelemaan ja tapaamaan päättäjiä ja virkamiehiä.

Porvoon hanke alkaa vuonna 2022. 

Aluehallintovirastot myönsivät kaiken kaikkiaan 920 000 euroa 38 hankkeelle, joista 9 on Etelä-Suomessa.  
Avustuksella mahdollistetaan toiminnan kehittäminen kahden vuoden ajan vuoden 2023 loppuun asti.