Hoppa till innehåll

Borgå stadsbibliotek fick projektunderstöd för att främja demokratin 

Regionförvaltningsverket har beviljat Borgå stadsbibliotek 38 000 euro i projektunderstöd för arbetet med att främja demokrati. 

Regionförvaltningsverket har beviljat Borgå stadsbibliotek 38 000 euro i projektunderstöd för arbetet med att främja demokrati. 

Det är fråga om finansiering som riksdagen har beviljat projekt, vars syfte är att öka dialogen mellan medborgare och beslutsfattare, utveckla allmänna bibliotek som fysiska och virtuella mötesplatser samt påverka den samhälleliga demokratiutvecklingen genom att förbättra medborgarnas tillgång till information och möjligheter att påverka beslutsfattandet på olika nivåer. 

Diskussionsserie om ämnen som engagerar Borgåborna 

Huvudidén i Borgås projekt är att ordna en tvåspråkig diskussionsserie i biblioteket under rubriken

”Porvoossa puhuttaa – Vad babblar Borgå om?”. För att hitta diskussionsämnen utnyttjas medborgaraktiviteten på sociala medier.  

 – Idén är att plocka ämnen som engagerar Borgåborna på sociala medier och flytta diskussionen till en trygg och jämlik plattform: biblioteket, berättar chefen för bibliotekstjänster Malin Hollmén. 

 I biblioteket förs diskussionen under ledning av en erfaren moderator. Till diskussionspanelen bjuder man beroende på ämnet in lämpliga tjänstemän, beslutsfattare, experter, representanter för tredje sektorn eller olika invånargrupper. 

 – Enligt bibliotekslagen ska de allmänna biblioteken främja aktivt medborgarskap och demokrati. Biblioteken har redan nu en viktig roll i främjandet av demokratin, genom att stärka mångläskunnigheten, ge tillgång till information och vara ett rum som är öppet för alla, konstaterar Hollmén. 

– I Borgå har vi också tidigare ordnat diskussioner och valpaneler, men med det här understödet kan vi satsa mera på det här och testa om Borgåborna vill komma regelbundet till biblioteket för att diskutera och träffa beslutsfattare och tjänstemän.

Borgås projekt startar år 2022. 

Regionförvaltningsverken beviljade 38 projekt sammanlagt 920 000 euro, av dem är 9 projekt i södra Finland.  Med understödet kan verksamheten utvecklas under två års tid fram till utgången av 2023.