Siirry sisältöön

Sivistystoimen selvitys kiusaamisesta ja turvallisuuden kehittämisestä on valmistunut

Porvoon kaupungin sivistystoimen tilaama selvitys koskien kokemusta kiusaamisesta, turvallisuudesta ja sen kehittämisestä perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on valmistunut.

Lapsia käsi kädessä. Barn hand i hand.

Selvitys on Porvoon kaupungin ja Laurea-ammattikorkeakoulun välinen yhteistyöprojekti. Selvityksen tavoitteena on muodostaa porvoolainen tilannekuva kiusaamisen hoidosta sekä saada tietoa turvallisuusjohtamisen nykytilasta, turvallisuuskulttuurista ja sen kehittämistarpeista kiusaamiseen liittyen.


– Selvityksessä esitetään kyselyn, haastattelujen ja auditointien tulokset sekä annetaan kehityssuosituksia. Yhteenvedossa nousee esille seuraavat kuusi teemaa: yhteisöllisyyden, kaveri- ja tunnetaitojen tietoinen kehittäminen, lapsen/nuoren tarpeet ja odotukset keskiössä, viestinnän tarpeet, hyvä johtajuus sekä kriisiin vastaaminen ja tapahtuneesta oppiminen ja kehittyminen, kertoo kehittämiskoordinaattori Sara Tallsten.


Selvityksen tulokset ja kehittämissuositukset käsitellään yksityiskohtaisemmin koulujen rehtoreiden kanssa kesäkuussa.


– Tulosten pohjalta linjataan tulevia kehittämiskohteita ja sitä, miten resursseja kohdennetaan. Kehittämiskohteiden valinnassa huomioidaan myös koulukohtaisesti Kiva-ohjelman tilannekartoitus ja Hyvinvointi-profiilin kysely sekä kouluterveyskysely, joihin kaikkiin ovat oppilaat vastanneet, sivistysjohtaja Sari Gustafsson toteaa.


Kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2021 hyväksymä Oppimisen ja hyvinvoinnin toimenpideohjelma mahdollistaa määräaikaisen opiskeluhyvinvoinnin koordinaattorin rekrytoinnin.

– Selvityksessäkin ilmeni tarve ammattimaiselle erityisosaajalle, joka tulee koordinoimaan ja kehittämään vahvasti ennakoivasta näkökulmasta kiusaamiseen liittyviä toimintamalleja samalla toimien haastavien tilanteiden tukena kouluille ja kodeille, sanoo Gustafsson.
Selvitys toteutettiin syyskuu 2021 ja helmikuu 2022 välisenä aikana.