Siirry sisältöön

Tilinpäätös 2019: Porvoon talous heikkenee, ennusteena nollatulos

Porvoon kaupungin talous on heikkenemässä, ja tilikauden 2019 tulos näyttää painuvan nollan tuntumaan, selviää juuri valmistuneista tilinpäätöksen ennakkotiedoista. Tiedot ovat alustavia, ja ne tarkentuvat vielä, kun tilinpäätöksen valmistelu etenee ja liikelaitosten tietoja yhdistetään tilinpäätökseen.

Porvoon kaupungin talous on heikkenemässä, ja tilikauden 2019 tulos näyttää painuvan nollan tuntumaan, selviää juuri valmistuneista tilinpäätöksen ennakkotiedoista. Tiedot ovat alustavia, ja ne tarkentuvat vielä, kun tilinpäätöksen valmistelu etenee ja liikelaitosten tietoja yhdistetään tilinpäätökseen.

– Koko kuntasektorin tulos tulee olemaan erittäin heikko. Porvoon talous on tasapainossa, ja muihin kaupunkeihin verrattuna tulos vuodelta 2019 on kohtuullisen hyvä. Toimintamenot kasvavat kuitenkin liian nopeasti, ja hyvä taloudellinen tulos on pitkälti yhteisöveron ansiosta, tiivistää kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

– Muutaman vuoden ylijäämäisen tuloksen jälkeen kaupunki on päätymässä nollatulokseen, joka voi vielä muuttua lievästi alijäämäiseksi, toteaa rahoitusjohtaja Henrik Rainio tilinpäätöksen 2019 valmistelusta.

Menot ja lainamäärä kasvussa

Ennakkotietojen mukaan kaupungin toimintamenot ovat kasvaneet selvästi viime vuosia enemmän. Sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat noin 4,9 prosenttia vuodesta 2018, eli noin 8 miljoonaa euroa. Sivistystoimen menot kasvoivat noin 2,8 prosenttia, eli noin 3,3 miljoonaa euroa.

– Erityisesti sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvu on yllättänyt loppuvuodesta, ja menot tulevat ylittämään talousarvion selvästi. Väestön voimakas ikääntyminen alkaa nyt näkymään palvelutarpeen kasvuna ja kasvavina toimintamenoina, analysoi Rainio.

– Ylitys johtuu muun muassa siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmäärät ja asiakkaiden tuen tarve ovat kasvaneet. Myös ostopalvelut, henkilöstömenot sekä tarvikeostot ovat ylittäneet talousarvion. Kulunseurantaprosessi vaatii selvästi kehitystyötä, ja tämän työn olemme jo aloittaneet, sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen toteaa.

Myös kaupungin lainamäärä kasvoi vuoden 2019 aikana, yhteensä noin 10 miljoonalla eurolla. Vuoden 2019 lopussa kaupungilla oli lainaa noin 173 miljoonaa euroa, mikä on tarkoittaa noin 3 200 euroa asukasta kohden. Kaupungin lainojen keskikorko aleni noin 0,45 prosenttiin.

– Korkokustannuksissa säästettiin noin 0,6 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna, kun korkotaso on ollut pitkään poikkeuksellisen matala, toteaa Rainio.

Korkea yhteisövero pitää pinnalla

Kaupungin yhteisöveron tuotto nousi vuonna 2019 peräti 59 prosenttia, yhteensä noin 32 miljoonaan euroon. Kasvua edellisvuoteen tuli noin 12 miljoonaa euroa.

Kunnallisveron tuotto kasvoi puolestaan vain 0,6 prosenttia, yhteensä noin 193,6 miljoonaan euroon. Tulorekisteristä johtuvat ongelmat sekä verohallinnon verokorttiuudistus alensivat kunnallisveron tuottoa arviolta noin 2 miljoonaa euroa vuonna 2019, mutta nämä verot kertyvät kaupungille vuoden 2020 aikana.

– Yhteisövero pitää kaupungin taloutta pinnalla, ja sen ansiosta päästään nyt suunnilleen nollatulokseen, mutta tilanne voi kääntyä nopeasti, muistuttaa Rainio.

Rakenteellisia säästöjä haetaan

Kaupungin talousarvioon 2020 on kirjattu, että kaupungin johto seuraa kaupungin vastuullisen talouden mittareita ja käynnistää tarvittaessa talousarviovuoden aikana talouden rakenteellisia säästöjä kartoittavan ohjelman.

Kaupungin johto on aiemmin arvioinut, että kaupungin toimintamenoja tulisi alentaa noin 10 miljoonalla eurolla, jotta kaupungin talous olisi rakenteellisesti tasapainossa.  

– Kustannustietoisuutta on lisättävä koko organisaatiossa. Kaupunki aloittaa vuoden 2021 talousarvion valmistelun jo nyt helmikuussa, ja samassa yhteydessä arvioimme talouden pidemmän aikavälin näkymiä, riskejä ja tehostamiskohteita, toteaa kaupunginjohtaja Ujula.

Lisätietoja: 

Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula
puh. 019 520 2200
jukka-pekka.ujula@porvoo.fi

Rahoitusjohtaja Henrik Rainio
puh. 040 593 6057
henrik.rainio@porvoo.fi