Siirry sisältöön

Työterveyshuollon järjestämistä vuoden 2023 alusta esitetään selvitettäväksi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen perustamisen myötä Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden henkilöasiakasmäärä vähenee noin 2 300 henkilöllä kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen henkilöstön siirtyessä 1.1.2023 uudelle työnantajalle. Kaupunginhallitus käsittelee tulevan muutoksen johdosta työterveyspalveluiden järjestämistä vuoden 2023 alusta kokouksessaan 20. joulukuuta.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen perustamisen myötä Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden henkilöasiakasmäärä vähenee noin 2 300 henkilöllä kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen henkilöstön siirtyessä 1.1.2023 uudelle työnantajalle. Kaupunginhallitus käsittelee tulevan muutoksen johdosta työterveyspalveluiden järjestämistä vuoden 2023 alusta kokouksessaan 20. joulukuuta.

Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen kaupunki vastaa edelleen työterveyshuollon järjestämisestä omalle henkilöstölleen, mutta työterveyshuollon yleinen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

–  Työterveyden toimintamalliin on joka tapauksessa tehtävä muutoksia ja tässä vaiheessa selvitetään erilaisia toiminallisia vaihtoehtoja. Kaupunginhallitukselle esitetään, että Porvoon kaupunki ehdottaa Sipoon kunnalle ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle (VATE), että vuoden 2022 alussa selvitettäisiin yhdessä työterveyspalveluiden tuottamisen mahdollisuudet, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula sanoo.

Alustavasti työterveyshuollon järjestämiseen on tunnistettu kolme vaihtoehtoa. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan kaupunki järjestäisi edelleen työterveyshuoltonsa omana toimintana liikelaitosmuotoisesti. Toisena tunnistettuna vaihtoehtona on perustaa yhdessä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Sipoon kunnan kanssa yhteinen osakeyhtiö, joka tuottaa työterveyspalveluja omistajilleen. Kolmantena vaihtoehtona on liiketoiminnan myynti ulkopuoliselle toimijalle, sisältäen vähintään Porvoon kaupungin työterveyssopimuksen.

–  ­Alustavan tarkastelun perusteella johtopäätöksemme on, että asiaa kannattaa selvittää tarkemmin yhteistyössä Sipoon ja hyvinvointialueen kanssa. Työterveyspalveluiden tuottaminen yhteisessä organisaatiossa toisi mukanaan selkeitä hyötyjä, mutta myös tiedossa olevia haasteita. Aikataulu on hyvinvointialueuudistuksesta johtuen erittäin tiukka, Ujula jatkaa.

Liikelaitos Kuninkaantien työterveys on osa Porvoon kaupungin organisaatiota ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 2,6 miljoonaa euroa. Suurimmat asiakkaat ovat Porvoon kaupunki (3 500 työntekijää) ja Sipoon kunta (1 500 työntekijää). Liikelaitoksen tehtävä on vastata työterveyshuoltolaissa, kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetuista kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista työterveyshuollon palveluista sekä Porvoon, Sipoon ja Pornaisten kunnalle että Porvoon, Sipoon, Pornaisten ja Askolan alueen yrityksille.