Hoppa till innehåll

Ordnandet av företagshälsovården från början av år 2023 utreds

 I och med att Östra Nylands välfärdsområde inrättas minskar antalet personkunder vid Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa med cirka 2 300 personer då en del av stadens personal övergår till välfärdsområdet. Stadsstyrelsen behandlar på sitt möte den 20 december ordnandet av företagshälsotjänster från början av år 2023.

 I och med att Östra Nylands välfärdsområde inrättas minskar antalet personkunder vid Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa med cirka 2 300 personer då en del av stadens personal övergår till välfärdsområdet. Stadsstyrelsen behandlar på sitt möte den 20 december ordnandet av företagshälsotjänster från början av år 2023.

Efter landskapsreformen svarar staden fortsättningsvis för ordnande av företagshälsovården till sin egen personal men det allmänna ansvaret för ordnandet av företagshälsovården övergår till välfärdsområdet år 2023.

–  Man måste göra ändringar i företagshälsovårdens verksamhetsmodell och i det här skedet utreds olika alternativ. Förslaget till stadsstyrelsen är att Borgå stad föreslår Sibbo kommun och det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde att en utredning om producering av företagshälsovårdens tjänster påbörjas, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

För ordnandet av företagshälsovården har man preliminärt identifierat tre alternativ. Det första alternativet är att staden fortfarande ordnar sin företagshälsovård som egen verksamhet i affärsverket. Det andra alternativet är att tillsammans med Östra Nylands välfärdsområde och Sibbo kommun bilda ett gemensamt aktiebolag som producerar företagshälsovårdens tjänster för sina ägare. Det tredje alternativet är att sälja affärsverket till en utomstående aktör, inklusive Borgå stads avtal om företagshälsovård.

–  Slutsatsen från den preliminära analysen är att det lönar sig att utreda ärendet noggrannare i samarbete med Sibbo och välfärdsområdet. Producering av företagshälsovårdens tjänster i en gemensam organisation skulle medföra tydliga fördelar men också utmaningar. Tidsplanen är mycket snäv, fortsätter Ujula.

Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa är en del av Borgå stads organisation och dess omsättning år 2020 var cirka 2,6 miljoner euro. De största kunderna är Borgå stad (3 500 anställda) och Sibbo kommun (1 500 anställda).

Affärsverkets uppgift är enligt företagshälsovårdslagen, folkhälsolagen och den övriga lagstiftningen att ansvara för de företagshälsovårdens tjänster som staden är skyldig att ordna i Borgå, Sibbo och Borgnäs kommun samt för företagen i Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola.