Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston kokous 24.8.2021

Ympäristöterveysjaosto päätti, että seuraamusmaksun soveltamisohjeen valmistelu keskeytetään ja jäädään odottamaan mahdollisia valtakunnallisia linjauksia. Jaosto antoi määräykset terveyshaittojen poistamiseksi kahdelle asunto-osakeyhtiölle sekä elintarvikehygieniaan liittyvien puutteiden vuoksi yhdelle maidontuotantotilalle.

Jaosto antoi lisäksi lausuntonsa elintarvikehuoneistojen hyväksymistä koskevasta Ruokaviraston ohjeluonnoksesta, Porvoon Opistokujan asemakaavaehdotuksesta, Sipoon Norrkullalandetin ranta-asemakaavaehdotuksesta, Loviisan Satama Oy:n metalliromun käsittelyyn liittyvästä meluselvityksestä sekä Loviisan Satama Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta liittyen puhtaan puumateriaalin haketukseen.

Päätökset olivat esityksen mukaisia. Jaosto merkitsi tiedoksi viranhaltijalausunnot Plasticoil Oy:n koetoimintahakemuksesta sekä Borealis Oyj:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta.

Lisätietoja antaa I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, puh. 040 723 4141