Siirry sisältöön

Ympäristöterveysjaoston päätökset 19.5.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Ympäristöterveysjaoston päätökset 19.5.2022

Ympäristöterveysjaosto käsitteli ravintola Glückaufin keskeyttämismääräyksen purkua koskevan asian lisälistalla. Jaosto päätti todeta, että Ravintola Glückauf on toteuttanut jaoston aikaisemmin määräämät korjaukset ja ravintolan toiminnan keskeyttämispäätös on purettu. Muina asioina jaosto purki asumiskiellon, vahvisti Nikkilän terveyskeskuksen terapia-altaan valvontatutkimusohjelman, hyväksyi Askolan kunnan vesilaitosten riskinarvioinnin, määräsi eläinlääkäreiden tehtäväjaosta sekä antoi lausuntonsa Jorvaksentien/Porvoontien asemakaavan muutosehdotuksesta Loviisan kaupungille sekä K.A. Löfgren Ky:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle Pornaisten ympäristönsuojelulle. Jaosto päätti kaikki käsittelyssä olevat asiat esityksen mukaisesti.