Yksityistiet

Yksityistiet ovat teitä, joita kiinteistönomistajat ja muut tieosakkaat ylläpitävät itse. Yksityistiet voidaan jakaa tiekuntien ylläpitämiin rekisteröityihin teihin ja täysin yksityisiin teihin. Yksityistieasiat voivat tulla sinulle ajankohtaisiksi, jos asut tai sinulla on kesämökki harvaan asutulla alueella.

Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon sen mukaan, millaista hyötyä tie kullekin osakkaalle tuottaa. Kunnossapitoa ovat kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoito- ja parannustyöt.

Yksityistiejaosto

Lain mukaan tielautakunta hoitaa yksityistieasioita kunnassa. Kaupunkikehityslautakunnan yksityistiejaosto vastaa Porvoon tielautakunnan tehtävistä. Tielautakunnan toimivalta ei riitä, kun halutaan esimerkiksi perustaa tieoikeus, johon tarvitaan Maanmittauslaitoksen pitämää yksityistietoimitusta.

Avustukset

Neuvonta

Suomen tieyhdistys ylläpitää Liikenneviraston tukemana valtakunnallista yksityistieasioiden neuvontapuhelinta.

Uusi yksityistielaki

Uusi Yksityistielaki astuu voimaan 1.1.2019. Uuden lakiesityksen mukaan mm. tielautakunnat lakkautetaan.