Yksityistiet

Yksityistiet ovat teitä, joita kiinteistönomistajat ja muut tieosakkaat ylläpitävät itse. Yksityistiet voidaan jakaa tiekuntien ylläpitämiin rekisteröityihin teihin ja täysin yksityisiin teihin. Yksityistieasiat voivat tulla sinulle ajankohtaisiksi, jos asut tai sinulla on kesämökki harvaan asutulla alueella.

Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tienpitoon sen mukaan, millaista hyötyä tie kullekin osakkaalle tuottaa. 

Avustukset

Neuvonta

Suomen tieyhdistys ylläpitää Liikenneviraston tukemana valtakunnallista yksityistieasioiden neuvontapuhelinta.

Uusi yksityistielaki

Uusi Yksityistielaki on astunut voimaan 1.1.2019.
Katso Liikenne- ja viestintäministeriön videotallenne Yksityistielain infotilaisuudesta lokakuussa 2018.

Voit myös tutustua Porvoon kaupungin 29.11.2018 järjestämän koulutustilaisuuden esittelymateriaaliin.

Kuntien tielautakuntien tehtävät on siirretty yksityistietoimituksissa pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi. Tiekuntien päätöksiä koskevat moiteasiat siirtyvät kokonaan käräjäoikeuksien ratkaistavaksi (65 §).

Digiroad

Yksityisteiden yhteystiedot ilmoitetaan maanmittauslaitokselle. Tiekunnan alueella olevat pysyvät liikennemerkit tulee ilmoittaa Digiroad-palveluun