Liikennesuunnittelu

Suunnittelussa on otettava huomioon monia osapuolia.

På svenska

Liikennesuunnittelu on laaja kokonaisuus. Siihen sisältyy pitkän aikavälin strategista suunnittelua, seudulliseen suunnitteluun liittyvää sidosryhmätyötä, osallistumista eri kaavoitustasoihin, pääkaupunkiseudun liikennesuunnittelun seurantaa ja erityyppisiä liikennetutkimuksia ja -ennusteita sekä lyhyen aikavälin suunnittelua.

Lyhyen aikavälin suunnittelu muodostuu liikenteenohjauksen suunnittelusta, paikallisista liikenneselvityksistä, liikenneturvallisuustilanteen seuraamisesta ja yksittäisten kohteiden suunnittelusta. Lisäksi Porvoon kaupunki osallistuu joukkoliikennesuunnitteluun siltä osin kuin se kaupungille kuuluu.

Liikkuminen aiheuttaa erittäin suuren osan päivittäisestä hiilijalanjaljestä. Oheisesta linkistä löytyy tietoa mm. kulkutapojen ympäristövaikutuksista.

Perustietoa Porvoolaisten liikkumisesta

Motiva Oy:n kotisivut liikkumisesta

Aihealueet: liikenne

Päivittäjä 16.07.2012 Flykt Enni
powered by eMedia