Siirry sisältöön

1. Rekisterin nimi

Tapahtumakalenterin tietosuojaseloste

2. Rekisterinpitäjä

Porvoon kaupunki
Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Tanja Peisala

4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Elinvoima-asiantuntija, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo

5. Kaupungin tietosuojavastaava

Kaupunginlakimies, Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo

6. Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilyvät järjestelmässä, kunnes ilmoitettu tapahtuma julkaistaan. Tapahtuman
julkaisun jälkeen ilmoittajan tiedot poistuvat automaattisesti järjestelmästä.

7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yhteydenotto tapahtuman ilmoittajaan, kun rekisterinpitäjä tarvitsee lisätietoja ilmoitetusta
tapahtumasta.

8. Rekisterin tietosisältö

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittajan nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite tallennetaan tapahtuman yhteyteen.
Tiedot poistuvat järjestelmästä automaattisesti, kun tapahtuma julkaistaan.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tiedoista ei synny manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoja käytetään ilmoittajan suostumuksen perusteella. Ilmoittajan tietoja käsittelevät
Porvoon kaupungin organisaatiossa tapahtumia julkaisevat henkilöt. Sähköistä rekisteriä
käsittelevät ne henkilöt, joilla on siihen henkilökohtainen käyttöoikeus. Rekisterin käyttöön
tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

13. Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Ei ole.

14. Tarkastusoikeus

Ilmoittajalla on oikeus osoittaa Porvoon kaupungille tietopyyntö kaupungin ylläpitämiin
henkilörekistereihin. Tietopyyntölomakkeen voi tulostaa osoitteesta
www.porvoo.fi/tietosuoja. Kaupungin palvelupiste Kompassista voi noutaa paperisen
lomakkeen. Lomake tulee palauttaa täytettynä Kompassiin joko henkilökohtaisesti tai
sähköpostilla kirjaamo@porvoo.fi. Mainitse pyynnössä Porvoon kaupungin aukiolokalenterin
nimi.

Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisterinpitäjälle, tiedustelevan henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä ja siten oikeutensa tietojen tarkastamiseen.

15. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Ilmoittaja voi pyytää ilmoittamansa aukiolotietojen poistamista kalenterista milloin tahansa.
Aukiolotiedon poistamisella ennen julkaisua ilmoittajan tiedot poistuvat kalenterista.
Aukiolotiedon ja ilmoittajan tietojen poiston voi pyytää Porvoon kaupungin
matkailuneuvonnasta sähköpostitse tourist.office@porvoo.fi tai soittamalla puh. 040 489
9801.

16. Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Ilmoittaja voi pyytää ilmoittamansa aukiolotietojen poistamista kalenterista milloin tahansa.
Aukiolotiedon poistamisella ennen julkaisua ilmoittajan tiedot poistuvat kalenterista.
Aukiolotiedon ja ilmoittajan tietojen poiston voi pyytää Porvoon kaupungin
matkailuneuvonnasta sähköpostitse tai soittamalla. tourist.office@porvoo.fi tai soittamalla puh. 040 489
9801.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa mahdollinen suostumus koskien henkilörekisterissä olevia tietojaan ja niiden käsittelemistä.

17. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Ei ole.

18. Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä
jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on tai jossa väitetty
tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut (Suomessa Tietosuojavaltuutettu).

19. Muu informaatio

Ei ole.

20. Rekisterihallinto

Ei ole.