Siirry sisältöön

Kaupungissa on erilaisia alueita, joiden rakentamista säätelevät eri määräykset ja ohjeet:

Asemakaava-alueet
Kaupungin keskeisille alueille ja suurimpiin kyliin on laadittu asemakaavoja. Asemakaavoissa on määritelty ainakin rakennusala, jolle rakennus tulee sijoittaa sekä rakennusoikeuden määrä. Asemakaavoissa on usein myös rakennustapaan liittyviä ohjeita tai määräyksiä esimerkiksi katon muodosta, julkisivumateriaalista ja värityksestä. Usein asemakaavoihin liittyy erilliset rakennustapaohjeet, joiden avulla varmistetaan että alueesta muodostuu kaupunkikuvallisesti tasapainoinen.

Asemakaavoissa voi olla myös säilyttämis- tai suojeluvaatimuksia rakennuksille, puille, kiviaidoille ja alueen alkuperäiselle asulle. Ranta-asemakaavat on laadittu ohjaamaan vapaa-ajan rakentamista ranta-alueilla.

Rakennuslupa voidaan myöntää asemakaavan ja rakennustapaohjeiden mukaisille rakennussuunnitelmille. Kiinteistön kaavatilanteen tarkistat karttapalvelusta

Kysy rohkeasti lisätietoja myös rakennusvalvonnasta ja kaupunkisuunnittelusta palvelupiste Kompassin kautta.

Lisätietoa kaavoista.

Asemakaava-alueiden ulkopuoliset alueet
Jos rakennettavaksi tavoiteltu kiinteistö on asemakaava-alueen ulkopuolella, kysymyksessä voi olla suunnittelutarvealue, poikkeamispäätöstä edellyttävä rantarakentaminen tai muu asemakaavoittamaton alue. Varmista tällöin aina rakennusvalvonnasta tai kaupunkisuunnittelusta mitkä rakentamisen edellytykset kiinteistöllä tällöin ovat.

Lisätietoa suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamispäätöksistä