Siirry sisältöön

Vapaat tontit kartalla

Vapaat yritystontit sinisellä, varatut tontit keltaisella. Hinnat ja muita tietoja saat klikkaamalla tonttia.

Kilpilahden yritysalue

Kilpilahden yritysalue on Pohjoismaiden merkittävin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskittymä. Alueella on tällä hetkellä mittavaa biopolttoaineiden tuotantoa ja siitä onkin kehittymässä Pohjoismaiden merkittävin kiertotalouskeskittymä.

Nykyisellään yritysalue on n. 1000 ha:n suuruinen ja siellä on noin 4000 työpaikkaa. Alueella toimii n. 40 yritystä, pitkälti Cleantechin sekä sitä tukevien alojen toimijoita.

Cleantech-toimintaa

Kaupungin tontin luovutuksilla halutaan tukea kiertotalouskeskittymän kasvua Kilpilahden yritysalueella.

Ympäristöliiketoiminta tai Cleantech käsitetään laajasti ja sillä tarkoitetaan liiketoimintaa, jolla pyritään välttämään tai pienentämään ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Liiketoimintaan lasketaan myös ympäristöresursseja säästävä toiminta, kuten kierrätys ja uusiokäyttö sekä tutkimus-, mittaus- ja suunnittelutyö, joka palvelee ympäristötarkoitusta.

Ympäristöliiketoiminta tai Cleantech teknologiat, tuotteet, palvelut, prosessit ja suljetut systeemit:

  • edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä
  • ehkäisevät tai vähentävät liiketoiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia
  • Cleantech-ratkaisut maksimoivat materiaali-, vesi- ja energiatehokkuuden sekä taloudellisesti että teknologisesti
  • pienentävät päästöjä veteen, ilmaan ja maahan.

Ympäristöliiketoiminnan ei tarvitse olla yrityksen päätoimi, vaan se voi olla integroituneena muuhun toimintaan.

Liikenneyhteydet

Kilpilahden yritysalueella on hyvät tieliikenneyhteydet.  Alueelta on esimerkiksi Vuosaaren satamaan 20 minuuttia ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle 25 minuuttia. Työvoiman saatavuus alueella on hyvää.

Kunnallistekniikan rakentuminen

Tontit

Tonttien koko alueella vaihtelee 5000 m² – noin 7 ha. Tontteja voi tarvittaessa yhdistää tai jakaa tonttijaon muutoksella. Suurin osa tonteista on osoitettu teollisuus- ja varastorakennuksille ja yksi tilapäiselle majoitukselle.

Rakentamisessa on huomioitava asemakaavassa olevat määräykset Kilpilahden suoja- ja konsultointivyöhykkeistä.

Korttelin 4011 tontit ovat louhittua kalliota, eikä näistä siksi ole maaperätutkimuskarttaa.