Esiopetus

Esiopetus on kuusivuotiaille lapsille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetusta järjestetään joko päiväkodin tai tulevan lähikoulun esiopetusryhmässä. Ruotsinkielistä kielikylpyesiopetusta järjestetään yhdessä päiväkodissa.

Esiopetusta tarjotaan neljä tuntia päivässä peruskoulujen toiminta-aikoina. Esiopetus alkaa samaan aikaan koulujen kanssa ja päättyy aina 31. toukokuuta.

Tulevien esiopetusikäisten lasten vanhemmille lähetetään tammikuun alussa esite suunnitelluista esiopetuspaikoista. Päätökset esiopetuspaikasta toimitetaan perheille huhtikuun lopussa. Samassa yhteydessä ilmoitetaan mahdollisuudesta tutustua esiopetuspaikkaan.

Esiopetuspaikat 2018-2019

Kartta koulujen oppilaaksiottoalueista

Esiopetusta kaikille

Esiopetus muuttui velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena.

Ilmoittautuminen

Syksyllä käynnistyvään esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti viimeistään 31.1. Päätös esiopetuspaikasta lähetetään viimeistään viikolla 17.

Uusi asiakas, ilmoita lapsi esiopetukseen tästä

Jos sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, ilmoittautumislomakkeita saa palvelupiste Kompassista. Kompassissa voi myös täyttää lomakkeen sähköisesti.