Hae iltapäivätoimintaan

Lapset valitaan iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi kerrallaan.

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien koululaisten iltapäivätoimintaan (lv 2021-2022) haetaan sähköisen Wilma-järjestelmän kautta 4.-31.1.2021. Asiasta lähetettiin tammikuussa tiedote tulevien 1. vuosiluokan oppilaiden huoltajille. Päätös iltapäivätoiminnasta lähetetään Wilman kautta viimeistään toukokuussa niille ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaiden huoltajille, jotka ovat jättäneet hakemuksen määräaikaan mennessä.

Iltapäiväkerhopaikkaa voi hakea vain yhteen kerhoon. Jos iltapäiväkerhopaikkaa haetaan kaupungin koordinoimiin kerhoihin, paikkaa ei voi hakea samanaikaisesti Konstikas-kerhosta eikä päinvastoin. Konstikas on Taidekoulun oma kerho, johon haetaan Taidekoulun kautta.

Hakemuksella huoltaja on sitoutunut lapsensa iltapäivätoimintaan. Sitoutumisen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä päätöksentekijälle kirjallisesti kahden viikon kuluessa myönteisen päätöksen saamisesta.