Hankkeet ja suunnitelmat

Kaavat ja kaupunkikehityshankkeet

Elinvoimaisesta kaupunkikehityksestä huolehditaan kaupunkikehityshankkeilla. Hankkeet muovautuvat toteutusta varten maankäytön suunnitelmiksi eli kaavoiksi.

Yleisten alueiden rakentaminen

Rakentamista varten laaditaan asemakaavojen ohjaamasti katu- ja puistosuunnitelmia. Näin kaupunkikehityksen tavoitteet toteutuvat rakennushankkeiden avulla kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttämillä katu- ja virkistysalueilla.