Iltapäivätoiminnan tavoitteet ja sisältö

Toiminnan yleiset tavoitteet:
– tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lasten tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua
– edistää lasten hyvinvointia ja tasavertaisuutta yhteiskunnassa, ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.


Iltapäivätoiminnan tarkoitus on

 • varmistaa lasten turvallinen iltapäivä
 • tarjota lapsille virikkeistä ja kehittävää ohjelmaa sekä onnistumisen kokemuksia
 • tarjota lapsille mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin muiden lasten ja aikuisten kanssa
 • antaa lapsille mahdollisuus rentoutua.

 

IItapäivätoiminnan sisältö

 • eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus
 • leikki ja vuorovaikutus
 • liikunta ja ulkoilu
 • välipala ja lepo
 • kulttuuri ja perinteet
 • käden taidot ja askartelu
 • kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu
 • mediataidot
 • arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa
 • erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit.