Siirry sisältöön

Palveluverkko

Porvoon kaupunki laatii palveluverkkoselvityksen varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluista.

Porvoon kaupunki käynnisti vuoden 2023 lopussa palveluverkkoselvityksen laatimisen varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluista. Tavoitteena on arvioida ja tunnistaa palveluiden tarpeiden ja tarjonnan muutokset aiempaa varhemmin ja reagoida niihin ennakoivasti.

Kaupunginhallitus hyväksyi selvitykselle laaditut periaatteet 8. huhtikuuta 2024. Periaatteet ovat:

  1. Kasvu ja oppiminen ovat toiminnan keskiössä.
  2. Palveluverkko tukee ehyen ja yhtenäisen kasvu- ja opinpolun muodostumista.
  3. Palveluverkko muodostuu toimivista ja taloudellisista yksiköistä.
  4. Palveluverkon suunnittelu perustuu tietoon.
  5. Suomen- ja ruotsinkielisten/kieliryhmien palvelujen suunnittelussa yhtenevät perusteet.

Porvoon koulu- ja päiväkotiverkon nykytilan kartoitus valmistui toukokuun lopussa. Kartoituksessa on koottu yhteen tiedot muun muassa nykyisistä palveluista, käyttäjämääristä, taloudesta sekä rakennuksista. Kartoitus toimii pohjatietona varsinaisen palveluverkkosuunnitelman laatimisessa. Kartoitusta käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen kokouksessa 17. kesäkuuta.

Nyt on meneillään palveluverkon suunnitteluvaihe, jossa selvitetään mahdolliset kehitysskenaariot. Kokouksessaan 24. kesäkuuta kaupunginhallitus käsitteli skenaarioiden rakentamisen ja muotoilun linjauksia. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun. Skenaariot valmistuvat päätöksentekoon lokakuussa.

Palveluverkkoselvityksen seuraavat vaiheet:

  • Valmis palveluverkkosuunnitelma eri skenaarioineen esitellään päättäjille ja kuntalaisille ja hyväksytään vuoden 2024 loppuun mennessä.
  • Tavoitteena on synkronoida palveluverkkosuunnitelma osaksi kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaa sekä vuoden 2025 talousarviota ja suunnitelmavuosia.
  • Päätöksiä voidaan toimeenpanna myös suunnitteluvuosina 2026–2027 ja skenaarioiden tarkasteluajanjaksolla myöhemminkin.