Siirry sisältöön

Albert Edelfeltin koulu on aloittanut toimintansa reilu kymmenen vuotta sitten. Koulu on Porvoon ensimmäinen yhtenäinen peruskoulu, jossa opiskelee vuosiluokat 1−9 saman katon alla.

Lukuvuonna 2022−2023 Albert Edelfeltin koulussa opiskelee yhteensä noin 650 oppilasta. Lisäksi koulussa työskentelee noin 75 henkilöä. Koulussa korostuu yhteisöllisyys ja turvallisuus, jotka ovat koulun toimintakulttuurin keskeisiä arvoja. Oppilaalle luodaan tuttu ja turvallinen yhdeksänvuotinen oppimispolku.

Albert Edelfeltin koulussa painotetaan taito- ja taideaineiden opiskelua. Yläkoulussa valittavat oppilaiden valinnaisaineet ovatkin pääasiassa taito- ja taideaineita. Lisäksi Albert Edelfeltin koulussa järjestetään ruotsinkielistä kielikylpyopetusta ja vaativan tuen opetusta vuosiluokilla 1−9.

Albert Edelfeltin koulun yhteystiedot

Henkilökunta

Rehtori Juha-Pekka Levänen, puh. 040 588 6303

Virka-apulaisrehtori Janne Salmela, puh. 040 152 4197

Apulaisjohtaja (pienluokat) Paula Peltonen, puh. 040 188 1275

Koulusihteeri Mia Patomeri, puh. 040 198 5422

Kiinteistönhoitaja Mika Seger , puh. 040 489 9945

Palveluvastaava (keittiö) Mikaela Lindfors, puh. 040 485 8108

Opinto-ohjaaja Liisa Piuhola, puh. 040 354 23 10

Kielikylpykoordinaattori Sanni Lopperi

Koulukoutsi Anu Törn, puh. 040 676 1629

Koppariopettaja Millamaari Kinnunen, puh. 040 636 1802

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Muut henkilökunnan yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

Oppilashuolto

Koulukuraattori Sari Salin-Hämäläinen, puh. 040 588 0366

Koulupsykologi Mirja Tujula, puh. 040 489 3306

Kouluterveydenhoitaja Eija Kristén, puh. 040 488 9402

Oppilashuollon sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi.

Iltapäiväkerho

AE iltapäiväkerho

Järjestäjä: Pilke päiväkodit Oy