Keskustan kehittäminen

Minkälainen on viihtyisä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta? Minkälaisia liikerakennuksia tai asuntoja alueelle pitäisi rakentaa? Entä kuinka liikenne pitäisi järjestää?

Porvoon keskusta-alueet, itäinen ydinkeskusta, Länsiranta ja Vanha Porvoo muodostavat kokonaisuuden, jonka kehittyminen ja vetovoima ratkaisevat koko kaupungin kehittymisen. Tämän takia on tärkeää, että varsinkin itäisen keskusta-alueen ja siihen liittyvän Empirealueen kehittymisedellytykset voidaan varmistaa.

Keskustan kehittämistyön vaiheita ja tuloksia

Torin asemakaavaehdotus oli nähtävillä 17.6. - 14.9.2020 

Keskustan kehittämissuunnitelma 2018

Porvoon kaupungin ja Porvoon elävä keskusta ry:n luotsaama keskustan kehittämisen yleissuunnitelma valmistui. Suunnitelma esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa Taidetehtaalla 1. marraskuuta 2018.

Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy:n ja WSP Finland Oy:n laatima suunnitelma:

Esitys, pidetty 1.11.2018 (11 Mb)
Suunnitelma, osa 1 (15 Mb)
Suunnitelma, osa 2 (7 Mb)

Työpajaseminaari 7.6.2018

Keskustatyöpaja jatkoi ja laajensi keskustan kehittämishanketta. Työpajan tulosten pohjalta tehdään ehdotus lopulliseksi keskustan kehittämissuunnitelmaksi.

Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy:n ja WSP Finland Oy:n laatima alustava suunnitelma:

Alustava suunnitelma, osa 1
Alustava suunnitelma, osa 2
Alustava suunnitelma, osa 3

Keskustan kehittämistyöpaja, keskustan tulevaisuusvisiot, huhtikuu 2017

Uusi kaupunki -kollektiivi järjesti huhtikuussa 2017 osallistavan kaupunkityöpajan kauppakeskus Lundissa. Työpajan aiheena oli Porvoon ydinkeskustan kehittäminen. Paikalla näkemyksensä kävi kertomassa runsas joukko porvoolaisia, mm. keskustan asukkaita ja yrittäjiä sekä kaupungin virkamiehiä ja päättäjiä. 

Työpajassa kerättyjen ajatusten pohjalta on koottu viisi tulevaisuusvisiota Porvoon torin ja sitä ympäröivien kortteleiden kehittämiseksi. Suunnitelmissa Porvoon ydinkeskusta esiintyy monenlaisen toiminnan näyttämönä. Kaupunkilaisten työpajassa toivomille uusille rakennuksille ja toiminnoille on löydetty keskustasta paikat, ja ne on suunniteltu houkuttelevalla tavalla. 

Työssä on ollut mukana viisi nuorta arkkitehtitoimistoa Uusi Kaupunki -kollektiivista: Avarrus, MUUAN, Virkkala de Vocht arkkitehdit, Kaleidoscope sekä Studio Puisto.  

Osa-alueittaiset suunnitelmat:

historiallisten kerrostumien kortteli: ns. Seurahovin kortteli
uusi tori
kaupungintalon kortteli
elävät keskustakorttelit, Sokoksen ja ns. Elannon korttelit
marketista museoksi, Citymarketin kiinteistö

Strategiaseminaari 14.12.2017

Seminaari oli jatkoa keväällä järjestetylle keskustan kehittämistyöpajalle. Se oli myös osa kaupungin strategiatyötä sekä keskeisten alueiden osayleiskaavatyötä. Seminaarin järjesti Porvoon kaupunki yhteistyössä Porvoon elävä keskusta ry:n kanssa. 
 
Seminaarissa pidetyt esitelmät:

Team Porvoo -kysely keskustan kehittämisestä – alustavat tulokset, yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio, Porvoon kaupunki
Esimerkkejä maailmalta, Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy
Keskusta ja asuminen, johtaja, kestävä kaupunkikehitys Juha Kostiainen, YIT Oyj
Rakennetun alueen haasteet, TkT Mikko Särelä, Lisää kaupunkia Helsinkiin –liike
Uuden liikekeskustan konseptit, luova johtaja Teemu Nojonen, Suunnittelutoimisto Amerikka Oy
Kiinteistön omistajana keskusta-alueella, toimitusjohtaja Roni Collin, RFC Group Oy
Keskustan liikennejärjestelmät, Business Unit Manager, Transport Consulting, Timo Kärkinen, WSP Finland Oy
Kulttuurihistorialliset arvot keskustassa ja Empirealueella, rakennustutkija Juha Vuorinen, Porvoon museo / Itä-Uudenmaan maakuntamuseo
Kysely seminaarin päätteeksi kehittämisen tavoitteista, Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy


Keskustan kehittämisessä on tavoitteena järjestelmällisyys ja selkeä etenemismalli. Kaupunkikehityslautakunta päätti elokuussa 2017 keskustan kehittämisen vaiheista.

kaupunkikehityslautakunnan päätös 29.8.2017 § 137