Konstikas

Taidekoulun opetussuunnitelman mukaista iltapäivätoimintaa ja taiteen perusopetusta. Opetuskielenä on taiteen kieli, lapsi voi käyttää omaa äidinkieltään ja tulee ymmärretyksi.

Konstikkaan tavoite

  • Taata lapsille turvallinen iltapäivä
  • Tuottaa lapsille onnistumisen elämyksiä
  • Tarjota mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin
  • Tarjota virkistävää ja kehittävää tekemistä
  • Antaa mahdollisuus lepoon

Leikitään, liikutaan, ulkoillaan, retkeillään, taiteillaan, leivotaan, luetaan, levätään, tehdään läksyjä ja syödään välipala.

Toiminnassa otetaan myös huomioon kerholaisten toiveet mahdollisuuksien mukaan.

Konstikkaan lapset


Porvoon kaupunki tiedottaa 14.3.2020

Perusopetuksen ja Porvoon taidekoulun iltapäivätoiminta keskeytyy toistaiseksi

Porvoon kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä on päättänyt keskeyttää myös perusopetuksen iltapäiväkerhojen toiminnan toistaiseksi maanantaista 16. maaliskuuta alkaen. Tämä koskee kaikkia iltapäiväkerhoja, joiden järjestäjinä toimivat erilaiset yhdistykset, Porvoon taidekoulu ja Porvoon suomalainen seurakunta. 

Iltapäiväkerhojen toiminnan keskeyttäminen on osa mittavaa toimenpidekokonaisuutta, jonka avulla Porvoon kaupunki pyrkii hidastamaan koronaviruksen etenemistä.


Ota yhteyttä!

Konstikkaan koordinaattori Jonas Blomqvist 040 546 9017 klo 7.30-17.00.

Konstikas 040 489 1882 klo 7.30-17.00 kiireelliset asiat, ilmoitukset lapsen tulo- ja lähtöajoista sekä poissaoloista tekstiviestinä.

Taidekoulun kanslia 040 352 7004 klo 10-16 laskutus, taidekoulua koskevat yleiset asiat ja palaute.

Kanslia on avoinna ma-pe klo 10-16  - tervetuloa myös asioimaan kasvokkain!