Siirry sisältöön

Toiminta-aika

Konstikas toimii kaikkina koulupäivinä klo 12.00-17.00 (ei lauantaisin). Konstikkaassa olo ja kotiinlähtö perustuvat perheen ja toiminnan järjestäjän väliseen sopimukseen. Kotiinlähtöä valvovat Konstikkaan ohjaajat.

Talvi-, kesä- ja syyslomatoiminta eivät kuulu Konstikkaan säännöllisen toiminnan piiriin, vaan ne toteutetaan omina lomakauden kokonaisuuksina. Mahdollisesta lomakausien toiminnasta taidekoulu tiedottaa erikseen.

Loma-ajat

Konstikas noudattaa peruskoulujen loma-aikoja. Pyhä-, juhla- ja lomapäiviä edeltävinä arkipäivinä Konstikas sulkee ovet klo 16.00.

Henkilökunta

• Iltapäiväkerho-ohjaajat (suomen- ja ruotsinkielinen)

• Taidekoulun kuvataideopettajat ja yhteistyökumppanit

Maksut

Ilmoittautuminen Konstikkaaseen on sitova. Lopettamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti kuukausi ennen lopettamista.

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Maksusta peritään puolet, jos toimintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa tai lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana.

Jos sairauspoissaolo jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä. Sairauslomista tulee esittää lääkärintodistus. Jos lapsi on jostain muusta syystä poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta.

Hinnat

1-2-luokkalaiset 160 €/kk. Sisältäen taidekoulumaksun ja poikkitaiteellisen toiminnan.

3-4-luokkalaisten kuukausimaksu määräytyy sen mukaan kuinka monena päivänä viikossa oppilas on paikalla:

  • 1-2 pvä/vko 50€
  • 3-4 pvä/vko 90€
  • 5 pvä/vko 110€

Kuukausimaksun lisäksi 3-4-luokkalaiset maksavat taidekoulun lukukausimaksun syksy + kevät 130 €/170 € ryhmästä riippuen.