Hoppa till innehåll

Verksamhet och avgifter

Verksamhetstid  

Konstikas har verksamhet alla skoldagar kl. 12.00-17.00. I Konstikas vistas barnet i enlighet med de tider som föräldrarna och personalen kommit överens om och personalen övervakar att dessa tider följs. 

Vinter-, sommar- och höstlovsverksamhet hör inte till Konstikas verksamhet utan under dessa lov förverkligas verksamheten som egna helheter. Om denna lovverksamhet informerar konstskolan skilt för sig.

Semester

Konstikas följer grundskolans lovtider. Avvikelser i öppettider är sista vardagen före en nationell helg-, festdag eller ett lov. Då stänger Konstikas kl. 16.00.

Personal 

• Eftisledare (finsk- och svenskspråkiga) 
• Konstskolans lärare och samarbetspartner

Avgifter

Anmälningen till Konstikas är bindande. Uppsägningsanmälan bör göras skriftligt en månad före barnet slutar i eftis.

Avgiften kan debiteras för varje sådan månad då barnet deltar i verksamheten. Halva avgiften debiteras om verksamhet ordnas högst tio dagar eller om barnet på grund av sin sjukdom inte kan delta i verksamheten mer än tio dagar under i frågavarande månad. Om sjukfrånvaron fortsätter hela månaden debiteras ingen avgift. I fråga om sjukfrånvaro bör ett sjukintyg uppvisas. Om barnet av någon annan anledning än på grund av sjukdom är frånvarande hela kalender-månaden, debiteras halva månadsavgiften.

Konstikas månadsavgift är 160 € för 1-2 klassister och inkluderar konstskoleavgiften och tvärkonstnärlig verksamhet. För 3-4 klassister bestäms månadsavgiften enligt antalet dagar som barnet är på plats per vecka. Till månadsavgiften kommer terminsavgifterna för höst och vår 130 €/170 € beroende på konstskolgrupp.