Koulut ja opiskelu

Porvoon koulutuspalvelut tarjoaa monipuolista ja korkealaatuista yleissivistävää perus- ja toisen asteen koulutusta.

Koulutuspalveluissa toimii kaiken kaikkiaan 16 suomenkielistä ja 13 ruotsinkielistä koulua. Suomenkielisiä alakouluja on 12, yläkouluja kaksi ja lisäksi on yksi yhtenäinen peruskoulu. Suomenkielistä lukio-opetusta järjestetään Linnankosken lukiossa.

Ruotsinkielisiä alakouluja on 10 ja yläkouluja kaksi. Ruotsinkielistä lukio-opetusta järjestää Borgå Gymnasium. Sekä suomen- että ruotsinkieliseen perusopetukseen kuuluvaa esiopetusta järjestetään pääasiassa päiväkotien yhteydessä.

Lisätietoja saa kunkin koulun omilta www-sivuilta.