Kultis - kulttuurikasvatusta lapsille ja kouluikäisille

Kultis on kulttuurikasvatussuunnitelma, jolla tuetaan koulujen opetussuunnitelmaa. Kultiksen sisällöistä vastaavat Porvoon kaupungin kulttuuri- ja vapaa-­aikapalvelut, Porvoon luontokoulu sekä Porvoon museo, jotka järjestävät kulttuurikasvatuspalveluita kaikille kaupungin lapsille ja kouluikäisille. Toiminta alkoi lukuvuonna 2016–2017.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on tukea ja helpottaa opettajan työtä sekä toteuttaa ja edistää lasten ja nuorten suunnitelmallista kulttuuri-, taide- ja liikuntakasvatusta. Kultis lisää lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin ja liikuntaan. Jokainen kaupungin perusopetuksen oppilas saa vähintään kaksi tuntia kulttuurikasvatusta vuosittain.

Palvelut on laadittu luokittain kohdistetuksi ja selkeästi eteneväksi tarjonnaksi. Kulttuuri- ja liikuntakasvatus sekä -opetus sisältyvät koulun muihin oppiaineisiin. Kulttuurin kokeminen osana koulun arkea tuo iloa lapsen elämään. Kulttuuriin ja liikunnan osallistumien lisää lapsen hyvinvointia ja vahvistaa hänen itsetuntoaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaiset palvelut tukevat esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia sekä vahvistavat lasten ja nuorten paikallista kulttuuri-identiteettiä. Lukuvuoden 2018–2019 teema on Rauha.

Kultis-kuljetukset 2018

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut on keskitetysti varannut määrärahan koulujen Kultis-kuljetuksiin. Max. 1 matka/luokka uuteen Kultis-toimintaan. Kuljetusrahaa voi saada vain, kun luokka osallistuu Kultis-ohjelmaan, joka on tarkoitettu juuri sille luokka-asteelle. Perinteiset vierailut mm. uimahallissa, Choices-tapahtumassa ja Lasten tanssiaisissa maksetaan edelleen koulutustoimen määrärahoista. 

Opettaja täyttää Kultis-lomakkeen ja luovuttaa sen kuljettajalle matkan alkaessa. Kultis-lomakkeen saa ilmoittautumisen yhteydessä Kultis-toimintaa järjestävältä taholta. Liikennöitsijät laskuttavat kuljetuskustannukset Kultis-toimintaa järjestävältä taholta. 

Joukkoliikenne
Kultis-toimintaan osallistuvien ryhmien tulee ensisijaisesti käyttää joukkoliikennettä kuljetuksiinsa. 
 
Tilausliikenne
Mikäli joukkoliikenteen käyttö ei ole mahdollista, opettaja tilaa ryhmälle kuljetuksen Porvoon kaupungin puitesopimuksen mukaisesti. Tilausliikenneyhtiöt ovat: Aurinkobussit, Forsblom, Håkan Eriksson, Kajon.

Kultis – pieni kulttuurisuunnistuksen opas

Kulttuurikasvatukseen liittyvää oppi- ja ideakirjaa voi tilata Porvoon taidekoulusta. Kirjan hinta on 15 euroa.

Lisätietoa, palautetta ja tilaukset: taidekoulu@porvoo.fi