Kultis - kulttuurikasvatusta lapsille ja kouluikäisille

Kultis on kulttuurikasvatussuunnitelma, jolla tuetaan koulujen opetussuunnitelmaa. Kultiksen sisällöistä vastaavat Porvoon kaupungin kulttuuri- ja vapaa-­aikapalvelut, Porvoon luontokoulu sekä Porvoon museo, jotka järjestävät kulttuurikasvatuspalveluita kaikille kaupungin lapsille ja kouluikäisille. Toiminta alkoi lukuvuonna 2016–2017.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on tukea ja helpottaa opettajan työtä sekä toteuttaa ja edistää lasten ja nuorten suunnitelmallista kulttuuri-, taide- ja liikuntakasvatusta. Kultis lisää lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin ja liikuntaan. Jokainen kaupungin perusopetuksen oppilas saa vähintään kaksi tuntia kulttuurikasvatusta vuosittain.

Palvelut on laadittu luokittain kohdistetuksi ja selkeästi eteneväksi tarjonnaksi. Kulttuuri- ja liikuntakasvatus sekä -opetus sisältyvät koulun muihin oppiaineisiin. Kulttuurin kokeminen osana koulun arkea tuo iloa lapsen elämään. Kulttuuriin ja liikunnan osallistumien lisää lapsen hyvinvointia ja vahvistaa hänen itsetuntoaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaiset palvelut tukevat esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia sekä vahvistavat lasten ja nuorten paikallista kulttuuri-identiteettiä. Lukuvuoden 2021-2022 teema on yhteisöllinen hyvinvointi.

Kultis-kuljetukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut on keskitetysti varannut määrärahan koulujen Kultis-kuljetuksiin. Max. 1 matka/luokka/vuosi. Kuljetusrahaa voi saada vain, kun luokka osallistuu Kultis-ohjelmaan, joka on tarkoitettu juuri sille luokka-asteelle. Perinteiset vierailut mm. uimahallissa, Choices-tapahtumassa ja Lasten tanssiaisissa maksetaan edelleen koulutustoimen määrärahoista. 

Ohjeet kuljetuksen tilaamisesta saa ilmoittautumisen yhteydessä järjestäjältä.

Kultis – pieni kulttuurisuunnistuksen opas

Kulttuurikasvatukseen liittyvää oppi- ja ideakirjaa voi tilata Porvoon taidekoulusta. Kirjan hinta on 25 euroa.

Lisätietoa, palautetta ja tilaukset: taidekoulu@porvoo.fi

Lisätietoja