Siirry sisältöön

Porvoon puistokadun taideohjelma

Puistokadun taideohjelman laadinta on parhaillaan käynnissä.

Porvoon puistokadun ja sen lähiympäristön suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Nykyisin Läntisenä Mannerheiminväylänä tunnettu liikenneväylä, tuleva Porvoon puistokatu, on yksi kaupungin merkittävimmistä katuosuuksista. Sitä pitkin liikkuu tuhansia porvoolaisia päivittäin ja samalla se on väylä kaupunkiin Helsingin suunnasta.

Puistokadun suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota sen turvallisuuden lisäksi viihtyisyyteen ja edustavuuteen, ja alueelle laaditaan erillinen taideohjelma. Sen tavoitteena on tuoda taide osaksi ihmisten arkea sekä kohottaa asuin- ja elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä. Julkisella taiteella tarkoitetaan esimerkiksi veistoksia, valo- ja äänitaidetta sekä tapahtumiin tai kaupunkirakenteisiin, kuten valaisimiin liitettyä taidetta. Julkisen taiteen myötä kaikki voivat maksutta kokea taiteen tuottamia elämyksiä ja viihtyisyyttä omassa elinympäristössään.

Taideohjelman laadinta

Osallistaminen on ollut merkittävässä roolissa Porvoon puistokadun taideohjelmaa laadittaessa.

Osallistava asiantuntijaseminaari

Asiantuntijaseminaari järjestettiin Taidetehtaalla 29.3.2023 kutsuseminaarina. Kutsuttuina olivat paikalliset taiteilijat, kaupunkisuunnittelun ja kaupunkimarkkinoinnin edustajat sekä kaupungin päättäjät. Seminaariin osallistui noin 20 henkilöä, ja sen osallistavassa osuudessa käsiteltiin erityisesti seuraavia kysymyksiä:

  1. Taiteen paikat ja kärkikohteet, mahdolliset taidekilpailun paikat.
  2. Minkä tyyppistä taidetta Porvoon puistokadun varteen halutaan, toivotaanko taiteelle teemaa, kuinka taiteilijat tulisi valita?
  3. Osallistaminen taiteen toteutusvaiheessa.

Avoin verkkokysely

Kaikille avoin verkkokysely järjestettiin Porvoon kaupungin sivuilla 2.5.-18.5.2023. Kyselyyn saatiin 139 vastausta. Kyselyn tavoitteena oli testata osallistavan seminaarin ja työryhmän suunnittelun kautta nousseita ajatuksia, selvittää vastaajien toiveita koskien tulevaa julkista taidetta sekä kerätä asukkaiden muistoja ja tarinoita alueelta.

Porvoon päivät 10.6.2023

Tavoitteena oli tavata eri ikäisiä porvoolaisia kasvotusten ja kertoa tulevasta Porvoon puistokadun taideohjelmasta sekä tarjota mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Porvoon päivien tapahtumassa lapset saivat muovailla mieleisensä veistoksen, penkin tai taidepysäkin ja kaupunkilaiset saivat merkata Puistokadun kartalle eri värisin tarroin toiveitaan taiteen sijoittumisesta. Taiteen toivotuista teemoista esille nousivat erityisesti luonto ja luonnon moninaisuus, historia ja kaupunkiin saapuminen. Erityisesti toivottiin viher- ja ympäristötaidetta ja että taide yhdistyisi julkisivuihin.

Työryhmä

Taideohjelmaa laativaan työryhmään kuuluvat kulttuuripalveluiden päällikkö Susann Harman, kaavoittajat Johannes Korpijaakko ja Pekka Mikkola, asemakaavapäällikkö Emilia Saatsi, kulttuuripalvelukoordinaattori Sari Hilska, Porvoon museon amanuenssi Susanna Widjeskog sekä Porvoon taiteilijaseuran nimittämä taiteilijajäsen Veli Granö. Taideohjelman laatimisesta on vastannut Heini Orell Frei Zimmer Oystä.