Siirry sisältöön

Porvoon puistokadun kaavoitus etenee – ensimmäinen asuntorakentamisen kaava lähestyy ehdotusvaihetta

Läntisen Mannerheiminväylän varteen Tolkkisten tien risteyksen länsipuolelle suunnitellaan merkittävää asuntorakentamisen kohdetta. Porvoon kaupunkikehityslautakunta käsittelee 13.6.2023 kokouksessaan Puistokatu I -nimistä asemakaavaehdotusta, joka mahdollistaa 22 000 kerrosneliömetriä uutta asuntorakentamista Porvoon keskusta-alueelle.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Puistokatu I -asemakaavaehdotus mahdollistaa noin 500–600 uuden asukkaan sijoittumisen hyvien palveluiden sekä yhteyksien äärelle Porvoon keskusta-alueelle. Lisäksi kaavahanke tukee Läntisen Mannerheiminväylän kehittymisen tulevaisuudessa Porvoon puistokaduksi, kertoo kaavoittaja Johannes Korpijaakko Porvoon kaupunkisuunnittelusta.

Kaavahankkeen taustalla on vuonna 2019 valmistunut Porvoon puistokadun kaavarunkotyö sekä vuonna 2020 valmistunut Porvoon puistokadun asemakaavoitusohjelma. Puistokatu I -asemakaavaluonnos oli nähtävillä kesällä 2022 ja nyt käsittelyyn tulevaa asemakaavaehdotusta on kehitetty sekä tarkennettu luonnoksesta saatu palaute ja mielipiteet huomioiden.

Puistokatu I -kaavahankkeeseen kuuluu asumisen korttelialueen lisäksi katualuetta. Kaavassa katualuetta pyritään kehittämään tiealueesta laadukkaaksi katualueeksi siten, että alueen viihtyisyys lisääntyy samalla, kun jalankulun ja pyöräilyn käyttömahdollisuudet paranevat.

Asumisen ratkaisu kaavassa pohjautuu 4–7 kerroksisten asuinkerrostalojen kokonaisuuteen, joka jakautuu kolmeen tonttiin. Asumisen lisäksi rakennuksiin on osoitettu katutasolle liiketilaa. Rakennusten julkisivut ovat kaavaehdotuksessa Porvoon puistokadun puolelta tiiltä ja Näsintien puolelta puuta. Tonttien välille sijoittuvat yleiselle jalankululle osoitetut kujat, joista on kulku myös rakennusten pysäköintihalleihin. Lisäksi korttelialueen pohjoispuolelle muodostuu pysähdyspaikkana toimiva aukio.