Hoppa till innehåll

Planläggningen av Borgå parkgata framskrider – den första planen för bostadsbyggande närmar sig förslagsskedet

Vid Västra Mannerheimleden väster om korsningen av Tolkisvägen planeras ett betydande objekt för bostadsbyggande. Stadsutvecklingsnämnden i Borgå behandlar 13.6.2023 vid sitt möte detaljplaneförslaget Parkgata I, som möjliggör 22 000 kvadratmeter våningsyta för nytt bostadsbyggande i centrumområdet i Borgå.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Detaljplaneförslaget för Parkgata I möjliggör boende för cirka 500–600 nya invånare i området med god service och goda förbindelser till Borgå centrum. Dessutom stöder planprojektet utvecklingen av Västra Mannerheimleden till en parkgata i Borgå, berättar planläggare Johannes Korpijaakko från stadsplaneringen i Borgå.

Bakgrunden till planprojektet är dispositionsplanen för Borgå parkgata som blev färdig 2019 samt detaljplaneprogrammet för Borgå parkgata som blev färdigt 2020. Detaljplaneutkastet för Parkgata I var framlagt sommaren 2022, och det förslag till detaljplan som nu behandlas har utvecklats och preciserats med beaktande av responsen och åsikterna om utkastet.

Planprojektet Parkgata I omfattar både ett kvartersområde för boende och ett gatuområde. I planen strävar man efter att utveckla gatuområdet från vägområde till ett högklassigt gatuområde så att trivseln ökar samtidigt som möjligheterna för gång- och cykeltrafik förbättras.

Lösningen på boendet i planen baserar sig på en helhet av flervåningshus i 4–7 våningar som byggs på tre tomter. Utöver boendet anvisas affärslokaler på gatunivå i byggnaderna. I planförslaget är fasaden av byggnaderna mot Borgå parkgata av tegel och fasaden mot Näsevägen av trä. Mellan tomterna anvisas gränder för allmän gångtrafik från vilka det också går en väg till byggnadernas parkeringshallar. Dessutom bildas en fungerande öppen plats som rastplats norr om kvartersområdet.